Klage på vurdering

Klage på karakter ved skriftig eksamen

Klage på karakter ved skriftlig eksamen etter privatisteksamen sendes inn via nettskjema på nettsidene til Trøndelag fylke, lenke under.

Informasjon om klage på eksamenskarakter etter privatisteksamen

Klage på ikke-skriftlig eksamen

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Klagefristen er 10 dager fra eleven er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.
Ta kontakt med skolen dersom det er aktuelt å klage på ikke-skriftlig eksamen

Skjema for klage på ikke-skriftlig eksamen

Klage på standpunktkarakter i fag / standpunktkarakter i orden og adferd / vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.

Skjema under skal fylles ut, signeres og leveres i ekspedisjonen på skolen. Foresatte for elever under 18 år har selvstendig rett til å klage, skjema leveres i ekspedisjonen på skolen.

Skjema for klage på standpunktkarakter og vedtak om å ikke sette standpunkt

Dersom skolen er stengt pga smitteutbrudd kan skjema fylles ut digitalt og sendes til skolens postmottak på epost. Elever skal da sende skjema inn via sin elev-epost i skoleportalen. Foresatte skal sende skjema inn fra epostadressen som er registert hos oss. Om du ikke allerede har registrert epostadressen din så kan du registere din adresse ved å følge rettledningen under ‘Everyday for foresatte’, se lenke under

 Everyday for foresatte

Klagefrister

Mandag 21. juni kl 12.00 Klagefrist for alle andre fag.

Hurtigklagefrist tirsdag 15. juni kl 12:00. 

Informasjon om klage på sluttvurdering, brev til foresatte og elever våren 2021

Informasjon om klage på standpunkt og ikke-skriftlig eksamen, Trøndelag fylkeskommune.

Sist oppdatert 14.06.2021