Klage på sluttvurdering

Brev til elev og foresatt om klagerett på sluttvurdering våren 2024:

Informasjon om klagerett på sluttvurdering våren 2024.pdf

Standpunktkarakter i fag / standpunktkarakter i orden og adferd / vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.

Klagen sendes inn digitalt via lenken under, pålogging med MinID eller bankID. Foresatte for elever under 18 år har selvstendig rett til å klage.

Digitalt skjema for innsending av klage

Klagefrist:

Mandag 17. juni 2024 kl 12:00.
Avgangselever som har søkt seg til videre studier, anbefales å levere en eventuell klage så raskt som mulig etter at standpunktkarakterene er gjort tilgjengelig. Dette for å øke sjansen for å få klagen ferdigbehandlet før 1. juli, som er fristen for ettersending av dokumentasjon til 1. opptaket for høyere utdanning.

Mer informasjon om klagebehandling finner du på nettsidene til fylkeskommunen, under valget ELEV står informasjon rettet mot elever og foresatte.

Informasjom om klage på standpunkt TRFK

Skriftlig eksamen - elev

Før du registerer en klage bør du rådføre deg med faglæreren din.

Du registerer klagen i Visma Inschool (VIS), klagen skal ikke begrunnes.

Du finner en klageknapp ved karakteren din under Vuderinger - Eksamen, enten i Inschool-appen eller på webversjon VIS. Husk at du må bruke rett nettadresse til VIS, alle skoler har sin unike adresse.

Det er viktig at du leser informasjonen fra Udir om klage på skriftlig eksamen før du registerer en klage. Klageresultatet kan være at du beholder karakteren, at karakteren blir satt opp eller satt ned.

Informasjon fra Udir om klage på skriftlig eksamen

Klagefrister:

Mandag 01. juli 2024 kl 12:00.
Klager registert før tirsdag 25. juni 2024 blir ferdigbehandlet i løpet av uke 26.

Ikke-skriftlig eksamen - elev

Ved ikke-skriftlig eksamen kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Klagen sendes inn på digitalt skjema, pålogging med MinID eller BankID.

Digitalt skjema for klage på ikke-skriftlig eksamen

Klagefrist:

10 dager etter eksamensdato.

Informasjon om klage på ikke-skriftlig eksamen TRFK

Privatisteksamen

Klage på karakter ved eksamen etter privatisteksamen sendes inn via nettskjema på nettsidene til Trøndelag fylke.

Informasjon om klage på eksamenskarakter etter privatisteksamen Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 01.07.2024