Kunst på Heimdal

«Kunsten skal sette sitt preg på skolens sentrale området og være allment tilgjengelig. Det er et mål å skape et samspill mellom kunst, arkitektur og Heimdal vgs`s aktiviteter og identitet som læringsinstitusjon. Kunsten skal ha høy kvalitet på utførelse, meningsinnhold og estetiske kvaliteter.»

Fra kunstplanen, 2017

I forbindelse med bygging av nye Heimdal videregående skole ble det avsatt 5 millioner kroner til kunst og det ble nedsatt et kunstutvalg for å arbeide med kunstprosjekter, ledet av to kunstkonsulenter. Tidlig i arbeidet med kunst var det et ønske fra skolens representanter at kunsten skulle binde skolen sammen og bidra til at skolen oppleves helhetlig. Det ble bestemt at sentrale områder skulle prioriteres og kunstnere ble invitert til å levere forslag. Til åpningen og i løpet av det første skoleåret har det kommet på plass 8 store kunstprosjekter i tillegg til nymontering av skolens kunstsamling. Og til høsten kommer det siste kunstprosjektet: skulptur til plassen foran skolen.

Kunstutvalget har bestått av:

Kunstfaglige prosjektledere: Ingun Myrstad, Thorbjørn Sørensen, Grethe Brit Fredriksen
Repr. Byggherre: Prosjektledere Hege Herdlevær, Marit Sollien
Arkitekt: Harald Aas, Rambøll Arkitekter
Entrepenør: Rune Uhrenholdt Jacobsen, Skanska
Brukerrepresentanter: Elisabeth Tanstad, Ingrid Børset Sundet

Fotograf: Gretne Brit Fredriksen

 

”Hang glider”
Margrethe Kolstad Brekke

Høyt oppe under taket i atriet svever Margrethe Kolstad Brekkes hangglider. Det er en autentisk flybar hangglider produsert av det italienske firmaet ICAR 2000. Brekke har samarbeidet med Jon Gjerde som er verdensmester i akrobatisk hangglider. Fargene tar utgangspunkt i FNs bærekrafts mål, mens mønsteret er inspirert av Gjerdes hangglider forestilling luftballet (hangglider akrobatikk, termikk og turbulens). Verket handler om miljø, teknologi, bærekraft, utopier, håp og drømmer. Brekke er opptatt av høydekraftteknologi og muligheten til å genere strøm fra høyere luftlag via flyvende tekstiler. Hun håper at hangglideren kan inspirere elevene på Heimdal skole til å finne på rare ting som kan bidra til å løse verdensproblemer og gjøre verden bedre. 

Margrethe Kolstad Brekke (f. 1979) er kunstner som holder til i Bergen. Det tekstile er viktig i hennes verk, der hun forener bærekraftig teknologi med historie og det maleriske.
www.mkbrekke.com

 

”SE”
”Kartotekblad – bevissthetens vandringer”
Hilmar Fredriksen

Hilmar Fredriksens veggmaleri strekker seg over tre etasjer i atriet. Maleriet er malt rett på vegg og består av sirkler og kvadrater i svart og hvitt. Sirklene kan forstås som øyne og verket har fått tittelen SE. Formene er hentet fra Fredriksens Kartotek, et arkiv av bilder eller «minnebank for bevissthetens vandringer» (Hilmar Fredriksen). Siden begynnelsen av 1980-tallet har Fredriksen arbeidet med Kartoteket som består av små malerier, gouache utført på papplater i formatet 40 x 30 cm. Gjennom årenes løp har dette utviklet seg til et billedvokabular av figurer, symboler, abstrakte tegn, tall, bokstaver, utsagn, fargeteori, komposisjonsprinsipper og Yantraer. Kartotekmaleriene er tenkt både som selvstendige verk og som utgangspunkt for romlige utsmykninger. I atriet skaper Fredriksens SE en forbindelse mellom ulike rom og avdelinger. I 3. etasje ved elektroavdelingen befinner en serie med Fredriksens Kartotekmalerier seg. Utvalget viser tegn og figurer som kan gi en pekepinn på hva som foregår i undervisningen.

Hilmar Fredriksen (f. 1953 i Trondheim), bor og arbeider i Oslo. Fredriksen arbeider med maleri, skulptur, installasjoner, performance og video.

 

”Korall”
Erlend Leirdal

Erlend Leirdals treskulptur et plassert sentralt rett innenfor hovedinngangen. Verket er både en skulptur og et møbel, en benk der elevene kan slå seg ned. Leirdal er opptatt av tre som materiale og hvordan ulike håndverksteknikker kan omforme treet. I norsk kunst, arkitektur og design står bruken av tre sentralt, og minner oss på en tradisjon for bærekraftige materialer. Skulpturen som er rødmalt gir farge til omgivelsene. Fargen er inspirert av korallrev som befinner seg i Trondheimsfjorden. Slik peker skulpturen utover skolens rom og ned i havet. Korallrevet danner et underjordisk univers satt sammen av det fiskerne kaller for sjøtrær. Leirdals skulptur består av flere deler som danner en form som er fem meter i diameter. Som stedspesifikk form er den tilpasset arkitekturen og elevenes bruk i det daglige. Dyp kunnskap om materiale og teknikk ligger til grunn for Leirdals form som inviterer til et sosialt møtepunkt.

Erlend Leirdal (f. 1964) er kunsthåndverker med verksted i Trondheim. Leirdal er en av Norges fremste kunstnere innen skulptur og bruken av tre som materiale.
erlendleirdal.com

 

”Laika with Angels”
Mohammed Fadlabi

Mohammed Fadlabis monumentale veggmaleri befinner seg i trappeløpet ned mot idrettshallen. Malt på plate er det montert høyt oppe på veggen. Maleriet fremstiller to engler som beskytter Laika, den russiske hunden som ble sendt ut i verdensrommet 3. november 1957. Laika døde få timer etter oppskytingen på grunn av overoppheting. Hunden var del av et eksperiment som skulle bane vei for menneskets inntreden i verdensrommet. Med dette verket stiller Fadlabi spørsmål ved de etiske problemstillingene knyttet til vitenskap og teknologiske fremskritt. I menneskets forsøk på å beherske alle elementer, ble en uskyldig liten hund ofret. Englene som omslutter Laika, er etiopiske engler og peker på ulike kulturers betydning. Eksempelvis ville kubismen i kunsten ikke inntruffet uten påvirkning fra afrikansk skulptur. Picasso feires som banebrytende, men den afrikanske kunsten blir stemplet som primitiv.

Mohammed Fadlabi (f. 1975 i Sudan), bor og arbeider i Oslo. Fadlabis monumentale portretter handler om å fortelle historier og om lokale helter.
www.fadlabihimself.com

 

 

”Entity”
Are Mokkelbost

Are Mokkelbosts collage befinner seg i musikkavdelingen. Han er både kunstner, musiker og komponist. Verket er rikt på referanser til populærkultur og kunsthistorien. Han klipper og limer fra et omfattende bilderegister som gir assosiasjoner til blant annet tegneserier, dataspill og Fantasy. I sammenstillingene av bilder dukker nye figurer og forbindelser opp. En banan kan bli til et smil, en drue til et øye. Som betrakter kan du stadig oppdage nye og overraskende bilder. Verket utfordrer vår visuelle forståelse, men peker også på hvordan musikk skapes gjennom sampling av ulike lyder. Mokkelbosts papircollager er fotografert og printet på lysekte folie som deretter er limt på lakkerte former i aluminium og montert på veggen.

Are Mokkelbost (f. 1976), er kunster og musiker fra Oslo. Han jobber både med formalt uttrykk og med figurative og fantasifulle collager.
www.aremokkelbost.com

 

”Malerisk reporter”
Aleksi Wildhagen

Aleksi Wildhagens malerier er plassert rundt omkring i skolebygningen i elevnære soner. Wildhagen maler på stedet. Tidligere har han malt i forskjellige byer og omegn, eksempelvis i Slottsparken i Oslo eller på en bensinstasjon i Hvittingfoss. Han maler omgivelsene, personer som dukker opp og ulike hendelser. På bakgrunn av dette har vi invitert han til Heimdal skole. Her har han tilbrakt tid og malt interiører, elever og vaktmester. Å befinne seg midt i livet på skolen har vært en viktig del av prosjektet. Wildhagen betrakter, men blir også selv betraktet. Med en nyinnkjøpt dress fra Fretex ville han se respektabel ut mens han arbeidet. Det å male på stedet i full offentlighet er som en performance å regne, et begrenset tidsrom, men maleriene vil vare i uoverskuelig fremtid. På veggen blir de som tidsdokumenter fra da skolen var ny. Nye elever vil sikkert oppleve gjenkjennelse og kanskje kommer kunstneren tilbake.

Aleksi Wildhagen (f. 1976 i Helsinki), bor og arbeider i Skien. Wildhagens har gjort friluftsmaleriet til sin foretrukne kunstneriske metode.
aleksiwildhagen.blogspot.no

 

”Morfologiske studier 1 – 10” og ”Dobbeltstruktur 1 – 3”
Per Formo

Per Formos serie med maleri og grafikk er plassert i korridoren ved Realfag i 5.etg. Geometriske former i klare farger utspiller seg i en stor variasjonsrikdom og mangfold på veggene. Bildene er matematisk oppbygget og refererer til naturhistoriske samlinger. Slik knyttes kunsten til fagene som undervises i denne delen av skolen. Formo jobber strengt innenfor geometri, et formspråk han har fordypet seg i gjennom hele sitt kunstneriske virke. En plansje forklarer oppbyggingen av bildene: ”En linje følger endepunktet av en diameter som roterer i 45 graders trinn mot klokkeretningen i et nettverk av sirkler – horisontalt og vertikalt.” Så legges til flere regler, lag med visuelle linjer og oppdeling av flaten som gir et komplekst utgangspunkt for alle bildene. Vi ser et gjenkjennelig bølgende mønster, men hvert bilde er forskjellig og har sin egen identitet. Jo mer man ser på dem, jo flere mønster trer frem, og bildene fremstår som tredimensjonale og romlige.

Per Formo (f.1952) er en billedkunstner bosatt i Trondheim som arbeider med maleri, veggmaleri, grafikk og digitaltrykk.
www.performo.no

 

”Vi”

Hilde Svalheim

Hilde Svalheim er kjent for sine stillferdige malerier av mennesker i landskap eller interiører. I tiknytning til korridor ved Helse- og oppvekstfag og grunnskolen har hun laget en serie pastelltegninger med samletittelen «Vi». Tegningene er del av et større tegneprosjekt med samme tittel. Inspirasjon til motivene finner hun i alt fra aviser, bøker, album, tv, filmer eller ute på gaten. Bildene viser sammenstillinger av mennesker, det være seg familier, barn, mor og barn eller flere barn. Fremstillingene formidler en fornemmelse av fellesskap mellom de som er avbildet. De sitter tett sammen og virker samlet om noe. Vi blir presentert for et mangfold av mennesker, ulike generasjoner og etnisk tilhørighet. Bildene kan være fra i dag eller fra nær fortid, de har noe ahistorisk over seg. Tittelen «Vi» understreker bildenes uttrykk for samhold og det å høre til.

Hilde Svalheim (f: 1963) er billedkunster bosatt i Oslo. Hun er utdannet fra Statens kunstakademi og arbeider hovedsakelig med maleri.
www.hildesvalheim.no

Kunstsamlingen

Heimdal videregående skole har en unik og omfangsrik kunstsamling. Det har vært viktig å ta vare på kunstsamlingen og slik ta med noe av skolens historie inn i det nye bygget. Samlingen har kunst fra 60-tallet frem til i dag og mange trønderske kunstnere er representert. Det er i all hovedsak grafiske verk, men samlingen inneholder også maleri, collage, keramikk, tekstil og skulptur. Kunstsamlingen teller i dag 108 verk, hvorav to er gitt i gave i forbindelse med nyåpning. Samlingen var i god stand og viser at skolen verdsetter og tar godt vare på kunsten sin. Når kunstsamlingen skulle henges opp på nytt var det viktig å gjøre den tilgjengelig for så mange som mulig. Den nye skolen har mye veggplass og det var nødvendig å prioritere rom der folk samles og trafikksoner der mange passerer. Vi har valgt å samle kunsten i gallerier på personalrommet og henge kunst etter tema i elevnære soner som elevtjenesten, Frigg og biblioteket. I tillegg ble enkeltverk fordelt på møterom og samtalerom på alle skolens avdeling, samt i ekspedisjon og i administrasjonen.

Til personalrommet ønsket vi å skape en koselig, avslappende stemning.

Portrett var tema for to av sammenstillingene på personalrom.

Roar Wold «Stort rødt bilde» henger på møterom Husaby.

Morten Kristiansen «Svev 1» og «Svev 2» er plassert på idrettsfag.

Inne hos helsesøster henger «Fra Svinøya», en akvarell av Marianne Hallbauer.

Fra arbeidet med kunstsamlingen. Det var litt av et puslespill når kunstsamlingen som telte ca 100 verk skulle settes sammen på nytt.

 

  

”Shelter”
L+S, Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik

På plassen utenfor hovedinngangen til Heimdal videregående skole står skulpturen «Shelter». Den er som en høyreist kopi av skallet til en stillehavsøsters. Skulpturen er utført i støpt aluminium. Den har en innside som er glattpolert og skimrende, og en utside som er grov og robust. Skallet er en beskyttelse for noe som er sensibelt og mykt, og ønsket til kunstnerne er å lage et sted elevene kan treffe hverandre, at den kan sittes på og fungere som et «safe-spot». Østersen er tenkt som et uventet samlingspunkt. Heimdal er ikke en kystby, så østersen opptrer her utenfor sin naturlige sfære. På plassen er den noe absurd, det er noe som ikke hører hjemme, en fremmed. Den fremmede som møtested kan handle om nettopp å inkludere. Den er en markering av plassen fordi den er en kontrast til alt det som er rundt, slik vil skulpturen bli et inkluderende møtested for hele området. Østersen er tenkt å være et lekent og kreativt møtested, ambisiøst i størrelsen og engasjert igjennom at det tar opp og problematiserer både miljøspørsmål og spørsmål knyttet til det å høre hjemme.

L+S, Lutz-Rainer Müller (f. 1977) og Stian Ådlandsvik (f. 1981) er en norsk-tysk kunstnerduo som bor og arbeider i Oslo og Leipzig. L+S har jobbet sammen siden 2006, og arbeider primært med kunst i relasjon til spesifikke steder og offentlige rom.
l-plus-s.comwww.stianadlandsvik.netwww.lutzrainermueller.com

 

 

Sist oppdatert 12.06.2020