Inntaksregler

Ved inntak til videregående skole i Sør-Trøndelag praktiseres det såkalte nærskoleprinsippet. Utenfor Trondheim betyr dette normalt at du skal gå på skolen i den kommunen du bor i så lenge tilbudet du søker finnes der. I Trondheim skal du normalt gå på en skole innenfor 6 km av der du bor, så lenge tilbudet du søker finnes der.

Ved søking om elevplass på Heimdal vg skole gjelder nærskoleprinsippet fullt ut for utdanningsprogrammene studiespesialisering og elektrofag.

Nærskoleprinsippet gjelder også for idrettsfag og musikk, dans og drama, men her er det unntaksbestemmelser: Ved inntak til Vg1 på disse utdanningsprogrammene kan inntil 50 % av søkerene tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter i tillegg til karakterer. (Jf forskrift til opplæringslova § 6-11: «…Fylkeskommunane kan fastsetje at inntil 50 prosent av plassane i desse utdanningsprogramma kan tildelast på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheit og eventuell inntaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar.» For de som tas inn på grunnlag av ferdigheter, gjelder ikke nærskoleprinsippet. Det betyr at søkere som ikke har Heimdal som nærskole, kan søke om elevplass på Vg1 innenfor ferdighetskvoten. 

Når det endelige inntakslista til Vg1 foreligger (i juli), kan altså inntil 50 % av elevene være tatt inn på bakgrunn av ferdigheter og karakterer og 50 % eller mer på grunnlag av karakterer alene. Dermed foreligger det også to ventelister: en karakterbasert og en ferdighetsbasert.

Hvis du ønsker å søke på bakgrunn av ferdigheter, gjelder følgende:

Opptaksprøve til musikk, dans og drama:
Ved inntak til VG1 Musikk, dans og drama arrangeres det egen opptaksprøve om våren, og det er bare elever som har Musikk, dans og drama på Heimdal som sitt førstevalg som kan bli innkalt til opptaksprøve. Inntil 15 elevplasser kan tildeles på bakgrunn av ferdigheter (i tillegg til karakterer). De resterende plassene tildeles på bakgrunn av karakterer alene.

Opptaksprøvene for musikk blir vanligvis avholdt i begynnelsen av mai. Husk å merke av på søknadsskjemaet hvis du ønsker å bli innkalt til opptaksprøve og da ta med hvilket instrument du søker på.

Dokumenterte ferdigheter på idrettsfag:
Hvis du ønsker å søke om plass innen ferdighetskvoten på VG1 idrettsfag, må du a) oppgi i søknaden at du vil bli vurdert på bakgrunn av ferdigheter og b) legge ved attester som dokumenterer dine ferdigheter i en idrett.

Spesielt om spisset toppidrett 
Les mer om spisset toppidrettstilbud her
Man kan ikke søke seg inn på spisset toppidrett. Det er et tilbud som gis til enkelte idrettselever etter at de er kommet inn på utdanningsprogrammet.

Elever fra andre fylker:
Alle som søker til landslinjene hopp og kombinert ved Heimdal videregående skole, benytter det vanlige søknadsskjemaet fra sitt eget hjemfylke. Ønsket om landslinje føres opp som et ønske på samme måte som hjemfylkets egne tilbud. Søknaden sendes opplæringsavdelingen i hjemfylket.

Søkere fra andre fylker enn Sør-Trøndelag må huske på å søke tilbud i sitt egen hjemfylke slik at de har alternativer hvis de ikke skulle få plass ved vår skole. Elever fra andre fylker som søker elevplasser utenom landslinjene, må ha garanti (en såkalt gjesteelevsgaranti) fra hjemfylket om kjøp av elevplass i Sør-Trøndelag.

Kontaktpersoner ved skolen:
Har du spørsmål om inntak til VG1, kan du rette dem til følgende kontaktpersoner:

 

Sist oppdatert 20.06.2018