Inntaksregler

Trøndelag fylkeskommune har et inntak basert på nærskoleprinsippet/geografisk styrt inntak.
Presisering av nærskoler finnes i vedlegget Nærskoler ut fra kommune

Dersom søkte utdanningsprogram ikke finnes på søkers nærskole, blir første skoleønske på det søkte utdanningsprogrammet søkers nærskole.

For å beregne avstand mellom hjem og skole brukes avstandsberegneren.

NærskoleprinsippetAvstandsberegneren

Ved inntak til Vg1 Idrettsfag og Musikk, dans og drama kan inntil 50 % av søkerne tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter i tillegg til karakterer. (Jf forskrift til opplæringslova § 6-11: «…Fylkeskommunane kan fastsetje at inntil 50 prosent av plassane i desse utdanningsprogramma kan tildelast på grunnlag av dokumentasjon av ferdigheit og eventuell inntaksprøve, i tillegg til poeng rekna ut på grunnlag av karakterar.» Søkere som ikke har Heimdal vgs som nærskole, kan søke skolen og bli vurdert på ferdigheter i tillegg til karakterer, og få en plass på Heimdal vgs.
Forskrift til opplæringslova § 6-11

Hvis du ønsker å søke på bakgrunn av ferdigheter, gjelder følgende:

Opptaksprøve til Musikk, dans og drama

Ved inntak til Vg1 Musikk, dans og drama arrangeres det egen opptaksprøve om våren, og det er bare elever som har Musikk, dans og drama på Heimdal som sitt førstevalg som kan bli innkalt til opptaksprøve. Opptaksprøvene for musikk blir vanligvis avholdt i begynnelsen av mai. Husk å merke av på vigo.no hvis du ønsker opptaksprøve og hvilket instrument du søker på.

Dokumenterte ferdigheter på Idrettsfag

Ved søknad om inntak til Vg1 Idrettsfag må du legge ved attester som dokumenterer dine ferdigheter i en idrett. Dokumentasjonen må være fra krets/region eller landslag. Du må ha Heimdal vgs som førsteønske dersom du ønsker å bli vurdert på ferdigheter i tillegg til karakterer.
Les mer om inntak til idrettsfag på vilbli.no

Spesielt om spisset toppidrett

 Man kan ikke søke seg inn på spisset toppidrett. Det er et tilbud som gis til enkelte idrettselever etter at de er kommet inn på utdanningsprogrammet.
Les mer om spisset toppidrett på Heimdal vgs

Elever fra andre fylker

Alle som søker til landslinjene hopp og kombinert ved Heimdal videregående skole, søker på vigo.no. Ønsket om landslinje føres opp som et ønske på samme måte som hjemfylkets egne tilbud.

Søkere fra andre fylker enn Trøndelag må huske på å søke tilbud i sitt eget hjemfylke i tillegg slik at de har alternativer hvis de ikke skulle få plass ved Heimdal vgs.

For mer informasjon om søknad svar og regler, se vilbli.no
vilbli.no

Sist oppdatert 13.07.2020