Utleie av skolens lokaler

Leie av idrettshallen utenfor skoletid vil administreres av Kolstad Arena.
Kolstad Arena

Bestillingsskjema for leie av Heimdal videregående skole – skolebygg

Er organisasjonen avgiftspliktig?
Ønsket leieobjekt
Ønsket renhold
Sist oppdatert 11.03.2019