Fravær

Fra 1. august 2016 blei det innført fraværsgrense i videregående skoler. Rundskrivet, "Fraværsgrense Udir-3-2016", gir en oversikt over hele regelverket.Fraværsgrense Udir-3-2016

 

På bakgrunn av rundskrivet og fylkeskommunes lokale presiseringer og tilføyelser har Heimdal videregående skole utarbeidet følgende rutiner:

Rutine for fraværsoppfølging og varsling – «Tett på – tidlig inngripen»

Denne vil du bli informert om i løpet av første skoleuke. Til deg som elev
stilles det her følgende krav:

  • Lever egenmelding eller legeattest umiddelbart etter sykefravær
  • Søk om permisjon når fraværet er kjent på forhånd
  • Gi beskjed til skolen hvis du blir er borte mer enn en dag

Egenmeldingsskjema for elever ved fravær.pdf
Fravær - Fri fra opplæringen - Søknadsskjema.pdf

Rutiner for fraværsoppfølging i SkoleArena

  • Timefravær/Forseintkomming
  • Bruk av koder og merknader

Her vil du kunne laste ned rutinen for fraværsoppfølging i SkoleArena når den er klar.

 

I tillegg til disse rutinene viser vi til Skolens ordensreglement som inneholder regler for fravær. Her er blant annet skillet mellom forseintkomming og timesfravær hjemlet. Det samme gjelder kravet til å levere permisjonssøknad, egenmelding eller annen dokumentasjon.

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole 2019-2020.pdf

 

Spørsmål og svar om fravær

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet en egen veiledning til deg som elev om fraværsreglene, med spørsmål og svar om fraværsgrensa.
udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/til-elever/


 

Hvordan sjekke eget fravær på SkoleArena?

Her vil det komme bruksanvisning på hvordan du sjekker eget fravær i SkoleArena når metoden er på plass.
 

Beregning av fraværsprosent

Fraværsgrensa er på 10% og gjelder for hvert enkelt fag. I helt spesielle tilfeller kan rektor utøve et skjønn opp til 15%. Læreren må, uavhengig av fraværsgrensa, ha vurderingsgrunnlag for å kunne gi deg karakter.

  • For halvårsvurdering med karakter midt i skoleåret, regnes fraværet (som teller på fraværsgrensa) opp mot timetallet i faget 1.halvår
  • I gjennomgående fag der det gis halvårsvurdering med karakter også 2.halvår (T2), regnes fraværet 
    (som teller på fraværsgrensa) for hele året opp mot det totale timetallet i faget gjeldende skoleår
  • I fag der det skal settes standpunktkarakter (S) regnes fraværet (som teller på fraværsgrensa) opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter

Årstimetallet i de enkelte fag finner du i læreplan for faget. Vi har utarbeidet en fraværskalkulator som kan være til hjelp i de fleste fag. 
Fraværskalkulator for elev.xlsx

Sist oppdatert 08.08.2019