Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her. Trenger du engelsk oversettelse av vitnemål eller kompetansebevis, må du kontakte oversettelsesbyrå eller translatør.

Dersom du trenger duplikat av vitnemål eller kompetansebevis fra Reform-94, må du henvende deg til IKA Trøndelag, tlf. 970 99 050 eller epost til

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon:

  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før søknadsfrist 15. april, er 7.april.
  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 25. juni

Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke, trenger vi kompetansebevis fra Eksamenskontoret i det aktuelle fylket. (Du kan laste dette opp nederst i skjemaet. NB! Jo større fila er, jo lengre tid tar innsendingen av skjemaet)

Pris:

  • Duplikat av vitnemål/kompetansebevis du fikk da du gikk ut fra skolen: Kr. 400
  • Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener: Kr. 400
  • Hvis du fikk kompetansebevis da du gikk ut fra skolen og har tatt fag som privatist i etterkant slik at du nå kvalifiserer til å få ditt første vitnemål: Gratis
  • Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved navneendring: Kr. 400
  • Utskrift av vitnemål ved endring av fødselsnummer: Gratis

Ved bestilling av tjeneste som medfører betaling, kan du velge å betale via Vipps nr. 507849 eller til konto 8109 10 55805
Merk
betalingen med "Heimdal vgs", navn og bestilling vitnemål/kompetansebevis.
Ny dokumentasjon sendes pr. post når betalingen er registrert hos oss.

Hva slags dokumentasjon trenger du?
Velg betalingsmåte

 

Sist oppdatert 09.02.2021