Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her.

Dersom du trenger duplikat av vitnemål eller kompetansebevis fra Reform-94, må du henvende deg til IKA Trøndelag, tlf. 970 99 050 eller epost til

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon:

  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før søknadsfrist 15. april, er 7.april.
  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 25. juni

Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke, trenger vi kompetansebevis fra Eksamenskontoret i det aktuelle fylket. (Du kan laste dette opp nederst i skjemaet. NB! Jo større fila er, jo lengre tid tar innsendingen av skjemaet)

Pris:

  • Duplikat av vitnemål/kompetansebevis du fikk da du gikk ut fra skolen: Kr. 400
  • Oppdatering av vitnemål/kompetansebevis etter privatisteksamener: Kr. 400
  • Oversettelse av vitnemål/kompetansebevis til engelsk: Kr. 400
  • Hvis du fikk kompetansebevis da du gikk ut fra skolen og har tatt fag som privatist i etterkant slik at du nå kvalifiserer til å få ditt første vitnemål: Gratis
  • Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved navneendring: Kr. 400
  • Utskrift av vitnemål/kompetansebevis ved endring av fødselsnummer: Gratis

Ved bestilling av tjeneste som medfører betaling, kan du velge å betale via Vipps nr. 507849 eller til konto 8109 10 55805
Merk
betalingen med "Heimdal vgs", navn og bestilling vitnemål/kompetansebevis.
Ny dokumentasjon sendes pr. post når betalingen er registrert hos oss.

Hva slags dokumentasjon trenger du?
Velg betalingsmåte

 

Sist oppdatert 18.05.2021