Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her. Du skal bestille fra den skolen du gikk på, dette er bestillingsside for Heimdal videregående skole. Har du tatt privatisteksamen i Trøndelag fylkeskommune trenger du ikke vente på tilsendt kompetansebevis før du sender bestilling.

Dersom du trenger duplikat av vitnemål eller kompetansebevis fra Reform-94, må du henvende deg til IKA Trøndelag, tlf. 970 99 050 eller epost til

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon:

  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før søknadsfrist 15. april, er 7.april.
  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 25. juni

Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke, trenger vi kompetansebevis fra Eksamenskontoret i det aktuelle fylket. (Du kan laste dette opp nederst i skjemaet. NB! Jo større fila er, jo lengre tid tar innsendingen av skjemaet)

Hva slags dokumentasjon trenger du?

 

Sist oppdatert 03.07.2023