Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Dersom du har tatt opp fag, mistet vitnemål/kompetansebevis eller av andre grunner trenger et nytt, kan du bestille det her. Du skal bestille fra den skolen du gikk på, dette er bestillingsside for Heimdal videregående skole.

Dersom du trenger duplikat av vitnemål eller kompetansebevis fra Reform-94, må du henvende deg til IKA Trøndelag, tlf. 970 99 050 eller epost til

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon:

  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før søknadsfrist 15. april, er 7.april.
  • Som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 25. juni

Beregnet produksjonstid er minst tre dager. Dersom vi må bestille opplysninger fra arkiv vil produksjonstid bli lenger.

Hva slags dokumentasjon trenger du?

 

Sist oppdatert 29.02.2024