Musikk, dans og drama

Du velger fordypning innen

 • dans
 • drama
 • musikk

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teoretiske fag

Du bør være

Avhengig av din fordypning:

 • musikalsk og god til å synge eller spille et instrument
 • god i en form for dans
 • interessert i å spille roller og stå på en scene
 • innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden
 • kreativ

Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår 

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning 

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 

 • danser, koreograf eller dansepedagog 
 • sanger, musikkpedagog eller musikkterapeut 
 • skuespiller, scenograf eller dramaturg

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • teatre eller operahus
 • orkestre, konsertscener eller band
 • sykehjem eller skoler

Inntaksprøver

Inntaksprøver til Vg1 Musikk, dans og drama foregår på skolen i slutten av april, eller i begynnelsen av mai. Dette blir kunnsgjort hvert år i god tid på skolens hjemmesider.

Søkere som har krysset av på søknadsskjemaet at de ønsker inntaksprøve, vil få tilsendt brev med utførlige opplysninger og timeplan for dagen. Det er bare søkere som har Heimdal vg skole som sitt førstevalg som vil bli innkalt til inntaksprøve.

Alle som møter til inntaksprøve må forberede 2 til 4 musikkstykker på sitt instrument (evt. sang). I tillegg vil alle - ca en uke før - få tilsendt et stykke de skal forberede. Husk å ta med kopi av karakterer fra første halvår.

Les mer om inntaksreglene her.

Forestillinger

Tilbudet i musikk ved Heimdal videregående skole gir elevene mange utfordringer. Hvert år har musikkavdelingen en prosjektuke, der elever, lærere og profesjonelle utøvere fra musikk-, teater- og dansemiljøer i Trondheim samarbeider om en forestilling som vises for publikum.
Disse forestillingene har vært store suksesser og en inspirasjon for elever og ansatte.
Noen av prosjektene har vært samarbeidsprosjekter mellom Trondheim Katedralskole, Charlottenlund og Heimdal videregående skoler. Vi sammarbeider også med Trondheim Symfoniorkester, siste gang våren 2017 en konsert med temaet Spill- og Filmmusikk.

Av tidligere oppsetninger kan vi også nevne "Les Miserables", "Porgy and Bess", "Sunset Boulevard", "Ol' Blue Eyes" (en hyllest til Frank Sinatra), "Chicago", "Messiazz" (viet musikk om Messias formidlet i ulike sjangre: barokk, rock og soul), "I Got Rhythm"(George Gershwins musikk) , "Abba", "Trøndertrøkk" (Trøndersk musikk) og "Røtter" (All verdens musikk).

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

 • Første år

  Vg1 Musikk, Dans og drama

  Inntakskrav: 10-årig grunnskole eller tilsvarende 
  Merk at inntil 50 % av plassene kan tildeles på grunnlag av opptaksprøve eller dokumentasjon av ferdigheter.

  Søknadsfrist:
  1. mars (1. februar for særskilt inntak).

  Fag- og timefordelingen på Vg1:

  Fellesfag
  Norsk 4t
  Engelsk 5t
  Matematikk 5t
  Naturfag 5t
  2.fremmedspråk 4t

  Fellesprogramfag:
  Musikk,dans,drama 5t (Drama, dans og korsang)

  Valgfireprogramfag:
  Lytting 2t
  Musikk 5t (Hovedinstrument, biinstrumenter, samspill og musikkteori)

  Samletuketimetall 35t

 • Andre år

  Vg2 Musikk

  På Vg2 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag. På Heimdal videregående skole tilbyr vi faget musikk fordypning 1 som valgfritt programfag på Vg2. Musikk fordypning er et viktig fag for elever som har tenkt å søke seg inn på Musikkonservatoriet etter endt videregående skole.

  Fag- og timefordelingen på Vg2:

  Fellesfag
  Norsk 4t
  Matematikk 3t
  2. fremmedspråk 4t
  Samfunnsfag 3t
  Geografi 2t
  Historie 2t

  Felles programfag
  Instrumentalopplæring og kor/samspill 1 5t
  Ergonomi og bevegelse 1 2t
  Musikk i perspektiv 1 5t

  Valgfrie programfag
  Musikk fordypning 1 5t

  Samlet uketimetall 35t

 • Tredje år

  Vg3 Musikk

  På V3 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag. På Heimdal videregående skole tilbyr vi faget musikk fordypning 2 som valgfritt programfag på Vg3. Elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen må lese fremmedspråk i tre år på videregående skole. Disse elevene må lese fremmedspråk I+II på vg3 i stedet for musikk fordypning 2.

  Fag- og timefordelingen på Vg3:

  Fellesfag
  Norsk 6t
  Historie 4t
  Religion og etikk 3t

  Felles programfag
  Instrumentalopplæring og kor/samspill 2 5t
  Ergonomi og bevegelse 2 2t
  Musikk i perspektiv 2 5t
  Instruksjon og ledelse 5t

  Valgfrie programfag
  Musikk fordypning 2 5t

  Samlet uketimetall 35t

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?