Skjema

Mange av skjema er flyttet til VIS. Under er skjema som fremdeles skal leveres på papir til kontaktlærer.

Skjema egenmelding ved fravær:
Egenmeldingskjema for elever ved fravær

Søknad om fri fra opplæringen:
Skjema søknad om fri fra opplæringen

Søknad om tid til organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål:
Skjema søknad om organisert studiearbeid

Skjema for søknad om skoleskyss, fast kjøring og medisinske årsaker:
trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/soknadsskjema/

Sist oppdatert 22.03.2024