Skjema

Mange av skjema er flyttet til VIS. Under er skjema som fremdeles skal leveres på papir til kontaktlærer.

Skjema egenmelding ved fravær:
Egenmeldingskjema for elever ved fravær.pdf

Søknad om fri fra opplæringen:
Skjema søknad om fri fra opplæringen.pdf

Søknad om tid til organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål:
Skjema søknad om organsiert studiearbeid.pdf

Skjema for søknad om skoleskyss, fast kjøring og medisinske årsaker:
trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/soknadsskjema/

Sist oppdatert 05.09.2023