Elevråd

Elevrådssyret 2022-23
Foto: Beate Berntsen

Grunnlaget for elevdemokratiet er at alle elever har rett til medvirkning, både som enkeltelever og som gruppe. Denne medvirkningen gjelder elevenes opplæring og forhold knyttet til skolen som organisasjon. Elevdemokratiet og elevstemmen er viktig for skolen vår, og vi vil legge til rette for at elevene kan være med å påvirke sin skolehverdag.

I år har elevrådet gjort mye for skolen. De har blant annet ordnet med to ekstra mikrobølgeovner til kantina. De har arrangert volleyballturnering og aktivitetsdag, med stor suksess. På grunn av elevrådet hadde vi tacobuffet en periode, og de fikk gjennomslag for et billigere og mindre alternativ til wraps i kantina. Elevrådet hadde også en finger med i spillet når det gjaldt tilbudet om gratis bind og tamponger. I tillegg har de tatt initiativ til å få pusset opp elevrådsrommet. Det er nå malt i fine farger, og vi har fått en god del nye møbler der. Elevrådet har også vært aktive med å komme med innspill til skoledialogen med avdeling utdanning, som var på besøk. I tillegg har de jobbet med elevmedvirkning og deltatt på flere samlinger i regi av Elevorganisasjonen.

Skoleåret 2022-2023 består elevrådsstyret av følgende medlemmer:

  • Elevrådsleder: Malea Berre (ST)
  • Nestleder: Astrid Rendal (MU)
  • Øvrige styremedlemmer: Malene Klock (HO), Fredrik Lund (EL), Eline Karstad (MU), Nora Rise Fjærtoft (ID) og Ali Baba Sherdaghi (GS)

Her kan du lese mer om elevdemokrati, elevråd, elevers rettigheter og likneden:

Elevorganisasjonen – Landsomfattende, partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen i Norge.

Elev- og lærlingombudet (ELOT) - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 02.06.2023