Elevråd

Elevrådsstyre ved Heimdal vgs 23-24
Foto: Beate Berntsen

Elevrådsstyret på Heimdal vgs jobber aktivt med inn mot elevdemokratiet, og de jobber ut fra at alle elever har rett til medvirkning, både som enkeltelever og som gruppe. Denne medvirkningen gjelder elevenes opplæring og forhold knyttet til skolen som organisasjon. Elevdemokratiet og elevstemmen er viktig for skolen vår, og vi vil legge til rette for at elevene kan være med å påvirke sin skolehverdag.

Skoleåret 2023-2024 består elevrådet av følgende medlemmer:

Leder: Nora Selvaag
Nestleder: Rayan Talb Asaad
Sekretær: Ingvill Høybakk
Øvrige styremedlemmer:
Emil Reinertsen Leroyer (vg4 ID), Dennis Nysæther Bakken (vg2 ST), Michael Haugen (vg2 EL), Embla Saga Stapnes-Forås (vg3 MDD), Maren Andera Gullvåg Persson (vg2 HE) og Sakina Nazari (4 GS).

Her kan du lese mer om elevdemokrati, elevråd, elevers rettigheter og likneden:

Elevorganisasjonen – Landsomfattende, partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen i Norge.

Elev- og lærlingombudet (ELOT) - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Sist oppdatert 07.12.2023