Informasjon om opptak til universitet og høgskoler

Samordna opptak koordinerer opptak til universitet, høgskoler og fagskoler. Her finner du informasjon om ulike studier som tilbys ved universitet og høgskoler i Norge.
Når du kommer inn på nettsiden, kan du søke opp det studiet du vil finne ut mer om. I søkeresultatet vil du også se andre studier innenfor samme retning som søket ditt.
Du vil da kunne se hvilke studiesteder som tilbyr studiet, hvilke opptakskrav studiet har, og poenggrense for inntak ved siste opptak.

Opptakskrav

For å komme inn på universitets- og høgskolestudier, må du ha generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse oppnår du når du har fullført og bestått din 3-årige opplæring på studiespesialisering og mottar vitnemålet ditt. Generell studiekompetanse dekker opptakskravet til de fleste studiene.
Det er spesielt viktig at du ser på opptakskravene til det enkelte studium. Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være krav om R- eller S-matematikk, krav om andre realfag, minimumskrav til karakter i noen fag, opptaksprøver med mer.

Tidligere poenggrenser

Når du trykker på for informasjon om poenggrenser, vil du se poenggrensene for opptak til studiene for forrige studieår. Du vil også se at det er to opptakskvoter; ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål.

Førstegangsvitnemål

For å oppnå førstegangsvitnemål må du ha fullført og bestått alle fagene du har lest i løpet av de tre årene du er elev på studiespesialisering. Du har anledning til å forbedre karakter i fagene du har tatt som elev, ved å avlegge privatisteksamen innen utgangen av vg3. Du kan også få påført andre fag du tar som privatist innen utgangen av vg3. Det er ikke mulig å bytte ut et fag du har tatt som elev, med et annet fag tatt som privatist. Dette er det viktig å tenke på når du nå skal velge programfag. Velg fag ut fra dine interesser og fag du tror du vil lykkes med.

Oversikt over studier

 Samordna opptak har delt studier inn i utdanningsområder:

 • Estetiske fag, kunst. og musikkfag
 • Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag
 • Historie, religion, idéfag
 • Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv
 • Informasjonsteknologi og informatikk
 • Juridiske fag, rettsvitenskap, politi
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk og naturfag
 • Mediefag, bibliotekfag og journalistfag
 • Medisin, odontoligo, helse- og sosialfag
 • Pedagogiske fag
 • Reiselivsfag, hotellfag
 • Samfunnsfag, psykologi
 • Språk, litteratur
 • Teknologi, ingeniørfag og arktitektur
 • Økonomi og administrasjon


Samordna opptak oversikt studier

På søkesiden kan du se studier i de ulike utdanningsområdene ved å velge aktuelt utdanningsområde i søkeboksen til venstre. 
Om du vet hvilket studie du ønsker, kan du skrive dette inn i søkeboksen øverst i søkefeltet.

klipp fra studieoversikt samordna opptak

Hvordan opptakspoengene regnes ut, og oversikt over hvilke fag som gir tilleggspoeng.
Samordna opptak om opptakspoeng

Oversikt over studier med spesielle opptakskrav.
Samordna opptak studier med spesielle opptakskrav

Endringer i regelverket for opptak til universitet og høgskoler som kan få betydning for deg.
Samordna opptak endring i regelverk

Se hvilke finnes i de ulike utdanningsområdene og se om du finner et område som er interessant for deg, og se hvilke opptakskrav som gjelder for interesante studier.

Se deretter i Fagbeskrivelser for å finne programfag som kan være gode byggesteiner for studiet.

Ta kontakt med rådgiver dersom du ønsker informasjon om muligheter og krav for studier i utlandet.

Du kan selvfølgelig også søke hjelp hos rådgiver, kontaktlærer, faglærere og avdelingsledere dersom du har spørsmål om fagvalg.

Sist oppdatert 03.07.2023