Studiespesialisering: Informasjon om fagvalg

TO PROGRAMOMRÅDER PÅ VG2 OG VG3

  • Realfag (REA)
  • Språk, samfunnsfag og økonomi (SSA)

Du må velge minst to programfag på vg2 som du ønsker å fortsette med på vg3. De to programfagene må tilhøre samme programområde – enten begge fra REA eller begge fra SSA. Dette blir dine fordypningsfag.

Det tredje faget du velger på vg2 og vg3, velger du fra REA eller SSA.

FAGVALGET

VG2

Alle elevene på vg2 ST må ha matematikk. Du kan velge mellom fellesfaget matematikk 2P (3 uketimer) eller programfaget matematikk R1 (matematikk realfag, 5 uketimer) eller programfaget matematikk S1 (matematikk for samfunnsfag, 5 uketimer).

I tillegg til matematikk må du velge tre programfag på vg2.

VG3

På vg3 må du velge tre programfag. To av fagene må være en fortsettelse av fag du har hatt på vg2. Dette blir dine fordypningsfag. Hvis du ønsker å fortsette med matematikk på vg3, blir dette ett av dine tre programfag. Dersom du ikke hadde fremmedspråk på ungdomskolen og følger undervisningen i et språk på vg1, må du ha fremmedspråket ditt på vg3. Du kan da kun velge 2 programfag på vg3.

PROGRAMFAG VI TILBYR

Sjekk siden gjennomføring av fagvalg for å se hvilke programfag som undervises samtidig og som da ikke kan kombineres.
Studiespesialisering: Gjennomføring av fagvalg

Realfag

Biologi 1 og 2
Fysikk 1 og 2
Geofag 1 og 2
Kjemi 1 og 2
Matematikk R1 og R2
Matematikk S1 og S2
Teknologi og forskningslære 1 og 2

Språk, samfunnsfag og økonomi

Engelsk 1 og 2
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2
Matematikk R1 og R2
Matematikk S1 og S2
Psykologi 1 og 2
Reiseliv og språk 1 og 2
Rettslære 1 og 2
Samfunnsgeografi – Sosiologi og sosialantropologi – Sosialkunnskap – Politikk og menneskerettigheter (ved å velge to av disse fagene får du en fordypning)
Spansk nivå II
Tysk nivå II

I tillegg tilbys fag i nettskolen
Trøndelag nettskole

Oversikt over hvilke fag som gir tilleggspoeng ved opptak til universitet og høgskoler.
Samordna opptak om opptakspoeng

Sist oppdatert 16.12.2021