Spørsmål og svar om fagvalg

Spørsmål:
Må vi velge for vg3 samtidig som vi velger for vg2?
Svar:
Ja, det må dere. Derfor er det viktig at dere tenker gjennom hvilke fag dere tror dere vil lykkes med. Fagvalget viser at dere har gjort valg som er i tråd med reglene om fordypningsfag.

Spørsmål:
Hvor mange fag må man ta?
Svar:
Du må velge 4 fag på vg2, inkludert matematikk. Og du må velge 3 fag på vg3.Hvis du ikke har hatt fremmedspråk i u.skolen, skal du fortsette med fremmedspråk på vg3. Da skal du kun velge to programfag på vg3.

Spørsmål:
Hva hvis man vil ha to fag fra samme gruppe? f.eks. biologi og teknologi og forskningslære
Svar:
Det går ikke, fordi fagene undervises samtidig. Du kan kun velge ett fag fra hver timeplangruppe.

Spørsmål:
Må man ha det samme faget man har på vg2 på vg3 også?
Svar:
To av fagene du har på vg2 må du gå videre med på vg3. Det tredje faget på vg3 kan være et annet enn det tredje faget på vg2.

Spørsmål:
Er du garantert plass i fagene du velger?
Svar:
Det har stort sett gått greit ja.

Spørsmål:
Når man studerer, bør man ta en Bachelor først og deretter bygge på med en Master eller er det lurest å ta en Master direkte?
Svar:
Det kommer helt an på studiet. Og det kommer også an på hva akkurat du er motivert for. Er du usikker på om det er rett studium, kan det være lurt å tenke bachelor først.

Spørsmål:
Hva bør man studere/gjøre om man ikke vet hva man vil bli?
Svar:
Det er vel mange som ikke vet hva de vil bli enda. Det er noe vi skal finne ut av sammen når vi har karriereveiledning. Når du nå skal gjøre ditt fagvalg, så er det viktigste å følge interessene dine. Å mestre fagene du velger er viktig. Bruk tid på å undersøke de fagene som appellerer til deg nå. Og spør gjerne bade rådgivere og faglærere.

Spørsmål:
Får man flere poeng eller gjør det noen forskjell om man har flere enn 2 fordypningsfag?
Svar:
Nei, antall fordypningsfag påvirker ikke poengberegning.
Du får språkpoeng dersom du tar fremmedspråk som programfag. 0,5 poeng for fremmedspråk nivå I og II, 1 poeng for nivå III. 
Du får realfagspoeng dersom du tar realfag. Du får 1 poeng for R2 og fysikk2, og 0,5 poeng for de andre. 

Spørsmål:
Hva er forskjellene på språk nivå 1, 2 og 3
Svar:
Språk som fellesfag:
Språk nivå I er for elever som har hatt fremmedspråk på u.skolen, og som bytter til et annet språk på vgs.
Språk nivå II er for elever som fortsetter med det samme språket på vgs som de hadde på u.skolen
Språk nivå I+II er for elever som ikke har hatt fremmedspråk I u.skolen. Du må ha faget I tre år på vgs.
Språk som programfag (kan tas på vg3):
Språk nivå II er et valg for elever som har hatt språk nivå I som fellesfag.
Språk nivå III er et valg for elever som har hatt språk nivå II som fellesfag.

Spørsmål:
De som har fremmedspråk i 3. klasse, telles det som nivå III?
Svar:
Ja, elever som fortsetter med samme fremmedspråk som de hadde i u.skolen, kan velge fremmedspråk nivå III i 3. klasse som programfag.
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i u.skolen, må ha fremmedspråk som fellesfag i tre år. Dette telles ikke som nivå III.

Spørsmål:
Teller språk nivå 3 som et fordypningsfag?
Svar:
Ja, det teller som et fordypningsfag dersom du i tillegg har et programfag fra SSA som ikke er del av et annet fordypningsfag. Ta kontakt med rådgiver for nærmere forklaring.

Spørsmål:
Får man poeng for fremmedspråk?
Svar:
Ja, du får språkpoeng dersom du tar fremmedspråk som programfag. 0,5 poeng for fremmedspråk nivå I og II, 1 poeng for nivå III.

Spørsmål:
Teller matte som et fag vi har over 2 år?
Svar:
Ja, om du velger R-matte på Vg2 og Vg3, så kan det være et fag som du har over to år.

Spørsmål:
Er det veldig tungt om man tar alle realfagene?
Svar:
Det kommer an på om du liker fagene, slik at du gjerne leser på egen hånd fordi du har lyst til det. Da blir det ikke tungt. Det er mange elever som tar bare realfag.

Spørsmål:
Hvordan blir det med programfag hvis man ønsker å bytte skole? Skal man undersøke hvilke fagvalg som er tilgjengelig der?
Svar:
Bytter du skole må du passe på at du får et gyldig vitnemål. Så ja, det er lurt å sjekke hvilke programfag skolen du ønsker å søke til, har.

Spørsmål:
Hva er reglene for førstegangsvitnemål?
Svar:
For å få vitnemål må du få karakteren 2 eller bedre i alle fag som skal stå på vitnemålet. Du må også ha to fordypningsfag fra REA eller to fordypningsfag fra SSA. For førstegangsvitnemål gjelder dette: Du må fullføre og bestå alle fag innen utgangen av vg3. I løpet av de tre årene kan du forbedre karakterer i fag ved å avlegge privatisteksamen og få påført tilleggsfag tatt som privatist. Det er ikke mulig å bytte et fag du har tatt som elev, med et annet fag tatt som privatist.

Spørsmål:
Hvordan kontakter jeg en rådgiver?
Svar:
Du kan ta direkte kontakt der vi har kontor. Vi sitter i samme gang som helsesykepleier. Dere finner også kontaktinformasjon på hjemmesiden eller bruke elevhjelpa.

Sist oppdatert 14.12.2023