Digitale bøker

Digitale bøker er visuelle bøker med lyd og bilde i én flate. Digitale bøker kan inneholde opplesbar eller innlest tekst, og du står fritt til å lese selv eller få teksten opplest der du ønsker. Bøkene er visuelle med bilder, men kan også inneholde video eller annen visuell støtte. Med en digital lærebok kan eleven bla i boka på skjermen, få tekst opplest, tegne notater/understreke og legge inn notater og besvarelser. Dette oppleves for mange dyslektikere som svært motiverende (tekst hentet fra Dysleksi Norge).

Mer tekst kommer.

Sist oppdatert 04.03.2024