Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Har du som elev spesielle behov eller ulike vansker eller funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette (jfr Forskrift til opplæringslova §3-29). Du må legge ved en sakkyndig uttalelse av nyere dato hvor det presiseres hvilke tiltak som anbefales.
Ta kontakt med din rådgiver hvis du har spørsmål eller lurer på om du har levert dokumentasjon tidligere.

Søknadsfrist 1.desember.
Du søker om særskilt tilrettelegging av eksamen i Visma Inschool (VIS). 

Dokumentasjon (legeerklæring /sakkyndig uttalelse) må være av nyere dato. Ta kontakt med rådgiver om du har behov for hjelp eller har spørsmål.

Hvordan søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen i Visma Inschool

1. Logg inn på Visma Inschool.
heimdal-vgs.inschool.visma.no

2. Trykk på 'Mine søknader', ligger på linja øverst..

3. Velg 'Særskilt tilrettelegging ved eksamen', ligger på linja som dukker opp under søknader. 

4. Trykk 'Opprett tilrettelegging'.

5. I første nedtrekksmeny velg: 'Eksamensform'.

6. I neste nedtrekksmeny velger du akuell eksamensfom, for de fleste er dette kun skriftlig eksamen.

7. I tredje nedtrekksmeny velger du tilretteleggingstydpen du vil søke om; 'Ekstra tid' og/eller 'Annet'. Ved annet må du skrive hva det gjelder i tekstboksen.

8. Send søknaden din ved å trykke på 'Lagre'. Du får varsel i Visma Inschool når søknaden din er behandla.

Du skal IKKE legge til eller laste opp vedlegg. Dokumentasjon skal leveres til ekspedisjonen på skolen eller til din rådgiver dersom du ikke har levert dette til skolen tidligere. Dokumentasjon blir lagt til din elevmappe.

 

Sist oppdatert 04.03.2024