Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver Emel Ozcan
  • Opplever du at friheten din er begrenset?
  • Kanskje lever du et dobbeltliv?
  • Opplever du sterk sosialt press?
  • Er du bekymret for at du eller noen du kjenner utsettes for tvangsekteskap?
  • Er du redd for å bli etterlatt i hjemlandet mot din vilje?

Da kan minoritetsrådgiver være bra å snakke med!

Emel Ozcan er IMDIs minoritetsrådgiver ved Heimdal videregående skole. Hun har taushetsplikt og kan gi deg råd og veiledning, praktisk hjelp og kan informere deg om dine rettigheter.

Send en sms til 457 20 896 eller epost

Du kan også gå innom henne på rom 04 085

Sist oppdatert 05.09.2023