vg1 Studiespesialisering

Første skoledag er det ingen felles start for klassene på vg1, men alle elever får en velkomstsamtale med sin kontaktlærer. Du vil også i oppstarten få utdelt bøker og ordnet andre praktiske gjøremål.

Nedenfor finner du ditt velkomstbrev som du må lese. Her finner du blant annet informasjon om hva du må ordne før skolestart og når du skal møte opp.

I vårt infohefte for elever finner du mye nyttig, så ta en titt her også før skolestart.

Vi ser fram til å treffe deg!

Velkomstbrev

Infohefte

Sist oppdatert 30.06.2022