Elevtjenesten

Elevtjenesten vil være operativ så langt det lar seg gjøre fremover, og vil bistå som best vi kan:

- Rådgivning av avgangselever frem mot samordna opptak vil foregå via Canvas og telefonkontakt direkte mellom rådgiver og elev.

- Ekstra sårbare elever følges opp som før av rådgivere, OT og miljøveiledere i samarbeid med kontaktlærer. Kommunikasjon via tlf/sms og digitale plattformer. Lærere og foreldre bes ta kontakt dersom de trenger bistand i oppfølging av elever.

- Miljøveilederne vil være tilgjengelige for en prat utenfor skolen eller gåtur i nærområdet på Saupstad hver dag i tiden fremover. De vil være på skolen fra kl 12-14. Det vil ikke være slik at man bare kan “droppe” innom, man må ringe/sende sms for å avtale tidspunkt. Dette fordi vi ikke kan ta imot mange elever samtidig. Vi treffes på følgende nummer:
• Senih 993 36 124
• Trine 986 35 616
• Øystein 908 49 693
• Arnt 415 06 888

- OT og NAV samarbeider som før, men samarbeidsmøter vil i stor grad foregå via Skype. I saker hvor det handler om inntektssikring (heving av lærekontrakter med mer), og hvor det haster å komme inn i et behandlingstilbud, vil det gjøres unntak. Da vil møtene bli avholdt på de lokale NAV kontor.

Kontaktinfo til elevtjenesten finner du på skolens hjemmeside:

https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/for-elever/Raadgivning_og_helse/