Elev-eksamen avlyses, privatisteksamen gjennomføres

Tomt klasserom
Foto: Einar Baggerud

Regjeringen har besluttet å avlyse skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Eksamener for Privatister er ikke avlyst.
Artikkel ang. gjennomføring av Privatisteksamen fra Trøndelag fylkeskommuneTrøndelag fylkeskommunes nettside om Privatisteksamen

Etter at fylket har kunngjort at skolene trenger flere vakter, har vi veldig stor pågang av interesserte.
Ettersom vi har kun to dager med privatist-eksamener i vår, har vi nok vakter engasjert allerede. Vi håper imidlertid at interesserte kan ta kontakt
utpå nyåret for eventuell avtale om vakt på neste års eksamener.