Heimdal vgs gjenåpnet med smitteverntiltak

Fasade Heimdal vgs
Foto: Ronny Danielsen

Resten av året vil baseres rundt baserom for hver enkelt klasse, og med minst mulig bevegelse mellom rom. Det vil være ca 15 elever på rommet, og klassene vil deles f.eks. før og etter lunsj.

Fellesarealer

Det er begrenset tilgang til fellesarealer og de fleste møbler og grupperom er gjort utilgjengelige. Det vil være lærere/miljøarbeidere til stede i fellesarealene.
Elever oppfordres til å spise på sitt baserom og ikke i fellesareal dersom det nødvendig med matpause på skolen.

Heisene er stengt, men elever med spesielle behov kan ta en prat med sin rådgiver for å få heiskort.

Toaletter er skiltet for bruk avdelingsvis.

Elektrofag

Elektrofag vil holde til i sitt eget område i nord-fløyen på plan 3. Det prioriteres å gjennomføre undervisning i praktiske fag på skolebygget. Teoretiske fag foregår stort sett digitalt hjemmefra.

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag disponerer sitt område nord-vest på plan 4 samt Det estetiske rom i plan 3 og Akvariet i plan 5. Mye av den praktiske opplæringen er redusert til demonstrasjoner fra lærer pga. helsefagets ekstra strenge smittevernregler.

IKT/Service og samferdsel

Disponerer sitt eget område sør i plan 4 samt tilstøtende klasserom sør-øst i plan 4. Programfag undervises på skolen, mens fellesfag undervises digitalt hjemme.

Idrettsfag

Det vil fokuseres på idrettsopplæring på skolen og mye av undervisningen foregår utendørs. Idrettsfag har ingen eget avsatt område til teoriundervisning innendørs, men vil reservere rom når det er nødvendig. Fellesfag undervises digitalt hjemmefra.

Musikkfag

Undervisningen foregår i musikks eget område nord-øst på plan 1 og 2, samt auditoriet Draupne.

Studiespesialisering

Holder til i undervisningsområdet i plan 5. Undervisning med behov for tilstedeværelse for å få satt standpunktkarakter vil prioriteres på skolebygget, mens store deler av undervisningen fortsatt går digitalt hjemmefra.

GS

Holder til i sitt vanlige område øst i plan 4.

Andre tilbud på skolen

Kantina

Kantina holder åpent for salg av mat, drikke og kioskvarer, men antallet sitteplasser er svært begrenset og i henhold til smitteveilederen.

Elevtjenesten

Elevtjenesten og helsesykepleier kan ta imot elever etter avtale. Det vil ikke bli mulig med drop-in.
Kontaktinfo til elevtjenesten:
https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/for-elever/Raadgivning_og_helse/

IT-tjenesten

Holder åpent og tar imot henvendelser i luka til høyre for inngangsdøra til biblioteket, per epost til ikt-hjelp@trondelagfylke.no eller per telefon 74 17 44 30.

Biblioteket

Biblioteklokalet er stengt men biblioteket er bemannet og kan treffes i luka til høyre for inngangsdøra (sammen med IT-tjenesten).
Bibliotekar er til stede mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 – 13.00 og tirsdag kl. 08.00 – 15.30.

Ekspedisjonen

Ekspedisjonen har begrenset bemanning på skolen, men holder allikevel åpent for henvendelser som normalt i luka si ved Hovedinngang Øst.

Drift og renhold

Drift og renhold er aktive på huset. I perioden skolen var lukket har renhold desinfisert den fra topp til tå. Renholds arbeid er nå lagt opp etter smittevernveiledningen og gjør en ekstra innsats med bl.a. vasking av alle kontaktflater.