Smittesituasjonen på skolen

Elev smitta av korona

Skolen fikk fredag 10.09.21 bekrefta at en elev på VG1 idrett er smitta av korona. Klassens elever og en del andre elever blei satt i karantene i påvente av negativ test etter Trondheim kommunes testregime. Elevene kan hente hurtigtester i skolens ekspedisjon. De elevene som er på NM i Porsgrunn kan hente test på Borgenhaven Bo- og rehabiliteringssenter. Berørte elever er varsla med SMS.

Det totale antallet smitta dette skoleåret er nå 17 elever.