Heimdal vgs berørt av streik

Mandag 19. september trappes lærerstreiken opp, og ved Heimdal vgs er 48 ansatte tatt ut i streik.

Streiken berører elevene ulikt. For noen elever og klasser vil de fleste timene gå som normalt, mens for andre elever og klasser vil flere undervisningstimer falle bort. Det blir ikke gjort endringer i timeplanen, det betyr at elevene kan få «hulltimer» i løpet av skoledagen.

Fra og med mandag 19. september gjelder følgende

Dersom lærer ikke er tatt ut i streik

  • Elevene skal møte opp som vanlig til timene i henhold til timeplanen.

Dersom lærer er tatt ut i streik

  • Elevene skal ikke møte til timene. Elevene kan selvsagt oppholde seg på skolen og jobbe med fag.

Alle elever vil få informasjon om hvilke timer det ikke vil bli gitt undervisning i. Denne informasjonen legges ut på Canvas.

Følg med på utviklingen av streiken via media og skolens hjemmeside. Hvis dere har spørsmål, ta kontakt med skolen via e-post eller per telefon.

74 17 45 00