Info om ungdata-undersøkelsen

Her kan du lese mer om Ungdata-undersøkelsen som skal gjennomføres på alle videregående skoler i Trøndelag fylkeskommune i tidsrommet mellom uke 9 og uke 14. Foresatte til elever under 18 år som ønsker at deres barn ikke skal delta i undersøkelsen kan gi beskjed om dette til kontaktlærer. 

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen_2024_v2.pdf