Nominert til byggeskikkpris

Gruppe elever rundt bord i fellesareale

Vi er så stolte av å annonsere at Heimdal videregående skole og Kolstad Arena er nominert til Trondheim kommunes byggeskikkpris. Prisen er en «hederspris som deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til  heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart» (Trondheim kommune). Vi ser på det som en stor ære å få lov til å holde til i et så flott bygg, og det er utrolig hyggelig å være blant de nominerte. Kunngjøring av vinnerprosjektet og prisutdeling skjer i Rådhussalen på hovedbiblioteket fredag 14. juni kl. 12-14.