God sommer!

HEI fasade med elever - sommer
Foto: Anders Holstad Lilleng

Først skoledag er 15. august.