Opplæring i Kriminalomsorgen

Opplæring i Kriminalomsorgen 

Steinkjer videregående skole har tilbud om opplæring i kriminalomsorgen to steder i Trøndelag. I Verdal Fengsel og ved Oppfølgingsklassen i Steinkjer. Skolen tilbyr i hovedsak opplæring innenfor grunnskole og videregående skole. Det tas utgangspunkt i hva den enkelte trenger for å fullføre sitt skoleløp. Det kan tilrettelegges for studier på høyskole-universitetsnivå når rammer og ressurser tillater det.

Skoleavdelingen ved Verdal fengsel

Som innsatt ved Verdal fengsel kan du få tilbud om skoleplass hvis du trenger det. Ta gjerne kontakt med skolen før soning, eller be om samtale etter soning har startet.

Oppfølgingsklassen i Steinkjer

Vi holder til på Guldbergaunet, i tilknytning til Steinkjer vgs.

Dette er et tilbud for dem som er eller har vært i kontakt med kriminalomsorgen gjennom ulike straffegjennomføringer:

-Fengsel

-EK (Lenkesoning)

-Samfunnsstraff

-ND (Narkotikaprogram med domstolskontroll)

-Bøtetjeneste

Ved oppfølgingsklassen kan man fullføre påbegynt utdanning eller starte helt på nytt.

Sist oppdatert 11.04.2024