Elev- og lærlingeombudet besøker skolen

Steinkjer vgs

Workshop med elevrådsstyret, 2 skoletimer.
Dialogmøte med skoleledelsen og ansvarlige for elevmedvirkning og demokrati.