Forebyggende dag for avgangselevene

Steinkjer vgs

Forebyggende dag for avgangselevene, Vg3 studieforberedende, Vg2 yrkesfag. Trygg Trafikk med samarbeidspartnere