Oppmelding privatisteksamen

PrivatistWeb

Oppmelding privatisteksamen høsten 2021: 1. - 15. september 2021

All oppmelding til privatisteksamen skjer på PrivatistWeb, her må du velge Trøndelag fylkeskommune.

Det er kun mulig å melde seg opp til eksamen i disse tidsrommene:

1. - 15. september kl. 23:59: for høsteksamen
15. januar - 1. februar kl. 23:59: for våreksamen

Oppmelding - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)