Aktuelt sommeren 2024

Inntak skoleåret 2024/2025

Alle spørsmål om inntak i løpet av sommeren må rettes til inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune. Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass var 1. mars. Du kan ikke søke via Internett etter at søknadsfristen er gått ut.

På hjemmesida til Trøndelag fylkeskommune er det lagt ut informasjon med spørsmål og svar knyttet til inntaket skoleåret 2024/2025: Har du søkt videregående  opplæring skoleåret 2024/2025? - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 

Dato for inntak skoleåret 2024/2025:

Fortrinnsinntak månedsskiftet mars/april

Første inntak er ca. 8. juli med svarfrist 15. juli

Andre inntak er ca. 29. juli med svarfrist 5. august

Du som får skoleplass, får egen sms med velkomstmelding etter andre inntak.

Første skoledag er torsdag 15. august 2024

Her finner du oversikt over oppmøtetidspunkt første skoledag:Første skoledag torsdag 15.08.24

I starten av august vil vi legge ut mer informasjon som gjelder skolestart og nytt skoleår.

Elev-PC

Du finner mer info på nettsidene til TRFK: Elev-PC - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

NYHET – automatisk skoleskyss

Alle elever som får plass ved en offentlig videregående skole for skoleåret 2024/2025 vil få en e-post i starten av august. Her vil du få beskjed om du har krav på skoleskyss eller ikke, eller om du må søke på annen måte.

Skoleskyss-for-skolearet-2024_2025_

Visma InSchool (VIS)

Visma InSchool (VIS) benyttes som skoleadministrativ løsning ved alle offentlige videregående skoler i Norge, samt offentlige fagskoler og noen privatskoler. VIS vil bli det viktigste systemet du bruker i din skolehverdag. Når du kommer i gang med skoleåret, bør du logge deg inn på VIS daglig.

Lenke:Visma InSchool - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Lånekassen

Nå kan elevene søke om stipend og lån

Lånekassen har åpnet nettsøknaden for studieåret 2024–2025. Elever som har skoleplass kan nå søke om stipend og lån på lanekassen.no:

Søknad om stipend og lån til videregående opplæring (lanekassen.no)

De som ikke har skoleplass, må vente med å søke til de har fått bekreftet opptak.

Lånekassen (lanekassen.no)

Elevene kan selv sjekke hvor mye de kan få

Elevene kan få hjelp i søkeprosessen på lanekassen.no uten å logge inn eller sende søknad. De kan blant annet sjekke hvor mye penger de kan få fra Lånekassen på denne siden:

Videregående skole (lanekassen.no)

Husk at alle med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend.

Intensive kurs høsten 2024

Har du 1 eller ikke vurdering i ett eller flere fag etter endt skoleår, så tilbyr Trøndelag fylkeskommune intensive eksamenskurs i enkelte fag. Fristen for påmelding er 10. august 2024.

Bli med på intensive eksamenskurs - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

 

Lenker:

Foreldreguiden til videregående

Vilbli.no Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune: Inntak til videregående opplæring

Kontaktinformasjon inntakskontoret i Trøndelag fylkeskommune

Utdanning.no

Videregående opplæring for voksne