Elevmedvirkningskonferansen 2023

Elevmedvirkningskonferansen.jpg

Tillitselevene våre deltok tirsdag denne uka på elevmedvirkningskonferansen. Arrangør var Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Elevorganisasjonen i Trøndelag.

Formålet med konferansen er å øke bevisstheten rundt hva elevmedvirkning er, hvordan elevmedvirkning kan bidra til bedre læringsutbytte og hva som skal til for å lykkes med elevmedvirkning i læringssammenheng. Vi skal fortsette arbeidet lokalt på skolen, og ser fram til videre samarbeid med elevene våre.