Internasjonalisering

Informasjon om skolens aktiviteter innen internasjonalisering

Steinkjer videregående skole ble våren 2021 Erasmus-akkreditert både innen fag- og yrkesopplæring og skolesektoren. Dette er et kvalitetsstempel som betyr at Steinkjer videregående skole jobber godt for å fremme internasjonalisering og gjenspeiler at internasjonalisering er et av skolens satsingsområder. Skolen har lang erfaring med internasjonalt arbeid, og vi søker stadig å øke den internasjonale aktiviteten.

Les mer her