Karrieredag for elever på Vg3 og Vg4 studieforberedende onsdag 9. februar 2022

framtid-yrke.jpg

Steinkjer24 har laget denne saken der rollemodellene forteller om jobbene sine

 https://www.steinkjer24.no/naering/i/v5dVll/disse-karrierene-kan-du-finne-i-steinkjer

Dere som er avgangselever skal snart «ut i den store verden». Til karrieredagen har vi invitert en rekke spennende rollemodeller, som kommer til skolen for å gi dere innsikt og kunnskap om utdanning og lokalt arbeids- og næringsliv. Vi ønsker å gi dere perspektiver og erfaringer som kan være til hjelp når dere skal velge utdanningsretning etter videregående skole.

Dere skal gjennom tre informasjonsøkter, der dere velger en rollemodell i hver økt. Velg gjerne noe du ikke helt kjenner til, for å utvide egne valg og muligheter. Egen påmeldingslenke i Canvas karriere.

Karrieredagen har blitt til i et samarbeid med Steinkjer næringsforum med Anita Østby i spissen, og vi er glade for å ha med oss aktører fra lokalt arbeids- og næringsliv på laget. 

Tidligere i vinter har dere som er avgangselever fått informasjon om universitetet og høgskoler gjennom den årlige Universitetsturneen, og dere har deltatt på messen Karriere&Utdanning. Dette skoleåret gjennom digitale arrangementer.