Koronavirus

Fra lørdag 25. september gikk vi over til en «normal hverdag med økt beredskap». Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i skolene. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

En mer normal hverdag innebærer at nesten alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19, opphører. «Meteren» gjelder ikke lenger, og vi kan være sammen på samme måte som tidligere. Begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer oppheves også.

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte. 

De ordinære fraværsreglene gjeninnføres fra 11. oktober

Dagens unntaksregler om dokumentasjon og føring av fravær forlenges til 10. oktober. Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elever etter høstferien ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder eller foresatt ved fravær av helsegrunner.

Du finner mer info HER.

Nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) i normal hverdag med økt beredskap

Nedjustert TISK i «normal hverdag med økt beredskap» innebærer at strategien som ble innført ved skolestart om «Testing-ut-av-karantene» UTGÅR. Du finner mer informasjon på nettsidene til Steinkjer kommune.

Nedjustert TISK innebærer:

  • lav terskel for test ved symptomer
  • økt bruk av selvtesting - isolasjon ved bekreftet smitte
  • karantene og smittesporing målrettes til de mest smitteutsatte, uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
  • disse vil ha mulighet til å erstatte karantene med testregime

Steinkjer kommune ønsker å gjøre selvtester lett tilgjengelig for de som har behov.  Selvtester er tilgjengelige her på Steinkjer videregående skole for elever og ansatte, og familiene til elever og ansatte. Ta kontakt med skolens personale i informasjonen.  

På kommunens nettsider finner du informasjon om øvrige steder der selvtester kan hentes ut.

Lenker

Status og oppdatert informasjon på nettsidene til Steinkjer kommune, som fra mandag 27. september innfører nedjustert TISK: Koronavirus (corona) - Status og oppdatert informasjon - Steinkjer kommune 

Informasjon om nedjustert TISK: Helsedirektoratets nettsider 

Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for videregående skole:

Smitteforebyggende tiltak (udir.no) 

Fraværsgrense - de ordinære fraværsreglene gjeninnføres fra 11. oktober