Privatisteksamen våren 2021

Privatisteksamener som skulle vært gjennomført ved Steinkjer videregående skole i uke 15, 12.-16. april 2021, har blitt flyttet til andre tidspunkt. Den enkelte kandidat og sensorer har fått beskjed fra eksamenskontoret i Trøndelag fylkeskommune.

Steinkjer videregående skole er stengt mandag 19. og tirsdag 20. april, alle elever har digital hjemmeundervisning og ansatte har hjemmekontor. 

Muntlig og muntlig-praktiske privatisteksamener mandag 19. april og tirsdag 20. april gjennomføres som planlagt.

Vi forsterker smitteverntiltakene for å sikre en forsvarlig gjennomføring både for eksamenskandidater, sensorer og tilsynsvakter.

På nettsidene til Trøndelag fylkeskommune finner du mer informasjon om privatisteksamen:

Privatisteksamen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Smittevern ved privatisteksamen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Avmelding og fravær på eksamen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)