Selvtesting av Covid-19 på Steinkjer videregående skole

Kommuneoverlegen i Steinkjer har bedt skolen gjennomføre SELVTESTING på Covid-19. Dette foregår på skolen tirsdag 14.9 og torsdag 16.9 (dette før kl. 1200)
I tillegg skal elever dette berører få med seg en test hjem og denne skal tas på lørdag 18.9 før kl. 1200. 

Det er 5 klasser som er berørt av testingen denne uken, uke 37.
Det vil være avdelingsleder som står for gjennomføringen i klasserommet, men faglærer bistår selvtestingen. Det er en egen bruksanvisning som avdelingsleder vil lese fra, slik at alle gjør testen likt. 

Selvtesting med «SARS-COV-2 Rapid Antigen test Nasal».
Estimert tid på testingen i klasserommet ca. 20 min. Gjennomføringen (5 min), vente på svar (15 min). 

Elever som får positivt resultat på hurtigtesten i klasserommet blir tatt hånd om (foresatte blir informert og bedt om å hente eleven) for å dra ned på teststasjonen for en PCR test.