Streik ved Steinkjer videregående skole

Informasjon til elever og foreldre/foresatte.

70 lærere og ledere er nå tatt ut, og streiken vil ramme samtlige elever ved skolen. Vi gjennomfører det vi er i stand til av undervisning, med det antall lærere som ikke er i streik. Noen elever vil oppleve at kun et fåtall timer faller bort, andre vil miste all undervisning. 

De fleste rådgiverne er elevtjenesten er på jobb. Helsesykepleier fra Steinkjer kommune er til stede flere dager i uka. HER finner du mer informasjon om elevtjenesten og skolehelsetjenesten. 

Book time gjennom elevhjelpa dersom du ønsker å snakke med noen på skolen. 

Fra og med mandag 22. august gjelder dette

  • Elevene skal møte opp til timer som blir gjennomført (lærer er ikke tatt ut i streik).
  • Elevene trenger ikke møte opp til timer som ikke blir gjennomført (lærer er tatt ut i streik), men elevene kan selvsagt oppholde seg på skolen.
  • Timeplanen ligger i det skoleadministrative systemet Everyday. Timeplanen oppdateres hver dag kl. 12.00. I Everyday finner elevene informasjon om hvilke timer som gjennomføres neste dag. 

Alt av faglig innhold legges på læringsplattformen Canvas. Her finner dere årsplaner i fag. Alle elever har tilgang til Canvas og Everyday. 

Vi beklager på det sterkeste at vi under streiken ikke vil klare å levere den kvaliteten vi ønsker på opplæring og oppfølging av den enkelte elev. Vi vil gjøre vårt aller beste for å lose elevene gjennom de første skoleukene denne høsten med de ressursene vi har til rådighet. 

Det er svært viktig at elevene oppfordres hjemmefra til å ta ansvar for oppmøte der undervisning gjennomføres, og at de opptrer voksent og ansvarlig i de timene de dessverre ikke får undervisning. 

Møter for foresatte
I årsplanen er det satt opp møter for foresatte på vg1- og vg2-trinnet i uke 36, mandag 5.-torsdag 8. september. Vi har utsatt møtene til uke 39, mandag 26.-torsdag 29. september, på grunn av streiken.

  • Mandag 26. september: vg2 studieforberedende
  • Tirsdag 27. september: vg1 yrkesfag
  • Onsdag 28. september: vg2 yrkesfag
  • Torsdag 29. september: vg1 studieforberedende 

Alle dager kl. 18.00. Oppmøte i elevkantina i Origo, bruk skolens hovedinngang. Mer info kommer.

Møtene er satt inn i årsplanen, som du finner HER.

Har dere behov for å kontakte skolen?
Flere av våre kontaktlærere er tatt ut i streik. Foresatte som ønsker å kontakte oss, kan henvende seg til rektor Bente Svenning eller assisterende rektor Liv Karin Olsen Flak. HER finner dere kontaktinformasjon ansatte. 

Dere kan også kontakte skolens informasjon på postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no eller telefon 74 17 61 00. 

Forsinket behandlingstid
Flere av våre ansatte som er tatt ut i streik, har andre oppgaver enn undervisning. Under streiken vil det derfor være saker som vil bli liggende, og dette beklager vi. Innenfor flere områder vil vi ha redusert servicenivå. 

Våre lokaler
Alle elever er velkommen til å benytte våre lokaler gjennom hele skoledagen. Biblioteket vil holde åpent etter egen plan. Kantina er åpen for salg av mat og drikke og fellesarealene våre kan benyttes til å jobbe med skolearbeid og til å være sammen med medelever. 

Vi tenker på alle elevene våre, og ønsker at vi snart kommer tilbake i normal drift.