Temamøte om russetid og inkludering 24.05.2022

I forlengelse av debatten som har foregått i mai ønsker skolen å invitere foresatte og elever på Vg1 studieforberedende utdanningsprogram til fellesmøte. Intensjonen er å skape en felles holdning blant elever, foresatte og skole til hvordan russetida skal være.

Hva ønsker foresatte og elever at skal eksistere av felles verdier? Hvilke rammer kan vi bli enige om? Stikkord kan være gruppedannelser, knuteregler, russecamp, fellesaktiviteter, tidspunkter… 

Program

Velkommen v/rektor Bente Svenning 

Innledning v/ avdelingslederne på de studieforberedende utdanningsprogrammene

Stian Ludvigsen (idrettsfag)

Tore Mølnvik (påbygg, kunst design og arkitektur)

Bjørg Helland (studiespesialisering) 

Meningsutveksling

  • Hva er ei god russetid?
  • Hvor lenge varer ei god russetid?
  • Når skal russetida foregå?

Gruppearbeid

Vi legger opp til en styrt inndeling i grupper med seks på hvert bord. Bordene blir merket "Foresatte 1STA gruppe 1", "Elever 1STA gruppe 1" osv.

  • Hva vil du gjøre for at alle skal være inkludert?
  • Hvordan kan foresatte tenke seg å bidra i planlegging og gjennomføring?
  • Hvilke forventninger har du som elev eller foresatt til hva skolen kan bidra med?
  • Hvordan ønsker du som elev at foresatte og skole skal bidra for at alle skal være inkludert?

Tid: Tirsdag 24. mai kl 18.00

Sted: Origo - elevkantina på Steinkjer videregående skole

Med hilsen

Bente Svenning

rektor

Power-point presentasjon av temamøte om russetid og utenforskap

Lenker til padlet:
Padlet 1 Definisjon av russetid
Padlet 2 Gruppearbeid