Vi trenger eksamensvakter og prøvevakter

Vi har behov for eksamensvakter og prøvevakter, både til kortere oppdrag på 45-90 minutter og til eksamener og heldagsprøver opp mot 5 timer.

I første omgang trenger vi en oversikt over personer vi kan kontakte i perioden etter påske og frem mot sommerferien. Jobben er selvfølgelig lønnet.

Er du interessert, ber vi om at du sender en e-post til postmottak.steinkjervgs@trondelagfylke.no innen 20. mars, så vil vi ta kontakt med deg!

Oppgavene kan bestå av:

•             legge ut informasjon på pultene
•             vise kandidatene bort til den plassen de skal sitte
•             registrere oppmøte
•             sjekke legitimasjon
•             sjekke at kandidaten har signert på bordlapp
•             dele ut eksamensoppgaver
•             hjelpe kandidater ved pålogging i elektronisk eksamenssystem
•             følge opp kandidater som gjør henvendelser i eksamenslokalet
•             sjekke og forhindre juks
•             holde ro i eksamenslokalet
•             følge kandidater til toalett og luftepauser
•             kontrollere at kandidater har levert besvarelser på riktig måte
•             bistå ved kontroller og rutiner
•             rydde opp på pultene etter eksamenslutt

Vakter bør:

•             kunne bevege seg raskt og stille i eksamenslokalet
•             ha normal god hørsel og syn
•             beherske norsk godt
•             være tålmodig og imøtekommende, men samtidig bestemt

Hvem ønsker vi som eksamensvakter?

Både unge over 18 år og eldre personer kan ta oppdrag som eksamensvakt. Du må like å være sammen med mennesker og være villig til å sette deg inn i Eksamenskontorets bestemmelser for eksamensvakter. Det er en fordel med noe digital kompetanse. 

Arbeidstid

•             hovedsakelig fra klokken 07:30 til 14:30 for vakter på dagtid
•             hovedsakelig fra klokken 15.30 til 21.00 for vakter på kveldstid
•             hverdager i perioden medio april til og med medio juni 

Honorar

•             etter gjeldende satser som er kr 233,- per time fra 01.01.2023 

Arbeidssted

•             Steinkjer videregående og Steinkjerhallen