Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap er et sentralt fag for at elevene skal utvikle seg som engasjerte og kritisk tenkende deltakere i samfunnet. I samfunnskunnskap skal elevene få drøfte og reflektere i fellesskap og vise respekt for meningsmangfold. Faget skal bidra til at elevene forstår hva som påvirker identitet og selvfølelse, og gi dem mulighet til å utforske lokalsamfunnet de lever i, og nasjonale og globale forhold og problemstillinger.

Sist oppdatert 19.04.2024