INKLUDERENDE RUSSEFEIRING

Russelue.png

Informasjon til foresatte og elever om russefeiringa. Godt samarbeid med politiet, gode råd til foresatte og råd og prinsipper for en inkluderende russetid - for alle.