INKLUDERENDE RUSSEFEIRING

Russelue.png

Informasjon til foresatte og elever om russefeiringa. Godt samarbeid med politiet, gode råd til foresatte og råd og prinsipper for en inkluderende russetid - for alle.

INKLUDERENDE RUSSEFEIRING

Verdt å lese er også vår Vg3-elev, Kaisa Amdam, sin kronikk publisert på nrk.no 27. april. Kaisa uttaler i kronikken at hun ikke retter en pekefinger mot russen, politikerne og samfunnet for øvrig, men påpeker ett ønske om felleskap og en russetid for alle.

Solo-russ