SKOLENS ÅPNINGSTIDER I SOMMER

Sommer 24.png

Vår besøksadresse er Vår Frues gate 1 - 3.

  • Frem til 12.07: kl. 09.30-14.30
  • 15.07 - 19.07: FERIESTENGT
  • 22.07 - 02.08: kl. 09.30-14.30
  • Fom. 05.08: kl. 08.00-15.30

Dersom noe haster bruk skolens postmottak: