Velkommen fra rektor

Kjære elev

Vi ønsker deg velkommen til et nytt skoleår og er glade for at du valgte Heimdal videregående skole. Din læring og trivsel er noe vi har i tankene hele tiden. Derfor sier vi at Heimdal videregående skole skal være mulighetenes skole. Ved å være ambisiøse, engasjerte og kreative på dine vegne skal vi bidra til gode mestringsopplevelser og et godt læringsutbytte. Vårt mål er å hjelpe deg med å utvikle din kompetanse både faglig og sosialt.

Heimdal videregående skole er en av de største videregående skolene i fylket. Vi tar imot 950 elever fordelt på fem utdanningsprogram: Studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, elektrofag og helse- og oppvekstfag. I tillegg har vi en ungdomsgruppe fra Trondheim voksenopplæringssenter. Utdanningsprogrammene setter sitt preg på skolen og utgjør et allsidig og mangfoldig elevmiljø hvor interessene varier ifra toppidrett til musikk, praktisk arbeid og fagutdanning til jobbing med tradisjonelle skolefag innen realfag og samfunnsvitenskap.

Det å bygge og lage en god skole krever en innsats av oss alle. Ditt bidrag til andres trivsel og læring har stor betydning. Sammen kan vi utvikle en skole hvor alle blir inkludert i et fellesskap preget av trivsel og god læring.

Skolens elevdemokrati er viktig og alle elever utfordres til å støtte opp om dette arbeidet. Det er et godt samarbeid mellom skolens ledelse og elevrådsstyret ved skolen.

På hjemmesiden vår finner du informasjon om skolen, skoleruta, utdanningsprogram, oversikt over ansatte, oppstart av skoleåret og alt du trenger av informasjon for å være klar til start.

Lykke til med skoleåret!

Hanne Mari Sæther
Rektor

Sist oppdatert 28.06.2022