PP-tjenesten

PPT er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skole eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring.

Henvising til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte. Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPT skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene.

PPT har kontor i Elevtjenesten - bygg F 2. etg. 

Kirsti Østgaard
e-kiros@trondelagfylke.no
468 88 313

Hovedkontakt for: 
- Bygg- og anleggsteknikk
- Elektro og datateknologi
- Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
- Påbygging til generell studiekompetanse
- Studiespesialisering
- Teknologi og industrifag
- Vg2-klassene på Sutterøy (anleggsteknikk og transport & logistikk)

Kontortid:
Mandag: 08.00 - 1530
Tirsdag: 08.00 – 15.30 i oddetallsuker
Onsdag: 08.00 – 15.30.
Torsdag: 08.00 – 15.30
Fredag: 08.00 – 15.30

Frode Lauvsnes
e-frola@trondelagfylke.no
476 77 203

Hovedkontakt for:
- Helse og oppvekstfag
- Medier og kommunikasjon
- Musikk, dans, drama
- Påbygging til generell studiekompetanse
- Restaurant og matfag
- Salg, service og reiseliv
- Studiespesialisering
- Særskilt tilrettelagt opplæring 

Kontortid:
Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 – 15.30 i partallsuker
Onsdag: 08.00 – 15.30
Torsdag: 08.00 – 15.30
Fredag: 08.00 – 15.30

Om PPT-tjenesten på Trøndelag fylkeskommune sine sider

Sist oppdatert 01.09.2023