Miljøveileder

Vår miljøveileder har et særskilt fokus på elevens rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

  • Miljøveilederen er en støttespiller i skolehverdagen for elever som trenger det
  • Miljøveilederen arbeider utadretta og forebyggende for en god skolehverdag og et godt skolemiljø for elevene
  • Miljøveilederen arrangerer hybeltreff for de som bor på hybel
  • Miljøveilederen er synlig i skolemiljøet slik at elevene kan ta kontakt

Skolens miljøveileder treffer du som regel i skolens fellesareal ved kantina der hun ønsker elevene velkommen på skolen om morgenen. 

Miljøveileder

Sist oppdatert 12.12.2023