Miljøveileder

Vår miljøveileder har et særskilt fokus på elevens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, som fremmer helse, trivsel og læring i jft med §9a-1.

Miljøveileder er en støttespiller i skolehverdagen for elever som trenger det. 

Miljøarbeideren arbeider utadretta og forebyggende for en god skolehverdag og et godt skolemiljø for elevene.

Miljøveilederen er synlig i skolemiljøet slik at elevene kan ta kontakt.

Sist oppdatert 31.08.2021