Sosialpedagogisk rådgivning

Sosialpedagogisk rådgiving skal hjelpe den enkelte elev til å finne seg til rette i opplæringen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle problemer som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen.

Hjelpen kan bestå i å klargjøre problemer og omfanget av dem og avklare hva skolen kan hjelpe til med. Elevene kan også få hjelp til å vurdere om de trenger hjelp utenfor skolen. Da kan rådgiveren bistå med å finne de rette hjelpeinstansene og få kontakt med disse.

Dette fagfeltet har sterke berøringspunkter med læringsmiljøfeltet og arbeidsområder knyttet både til PP-tjenesten og skolehelsetjenesten.

Sosialpedagogiske rådgivere ved Ole Vig er:

Line Johnsen
- helse- og oppvekstfag
- restaurant- og matfag
- salg, service og reiseliv

Håvard Vigdenes

- medier og kommunikasjon
- musikk/dans
- studiespesialisering
- påbyggingsår

Trine Einarsve
- bygg- og anleggsteknikk
- frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
- elektrofag
- teknikk og industriell produksjon
- anleggsteknikk (Vg2, Sutterøy)
- transport og logistikk (Vg2 Sutterøy)

Kontaktinformasjon:

Sist oppdatert 01.09.2023