Språklige minoriteter

På Ole Vig vgs har vi rundt 100 minoritetsspråklige elever, som snakker omtrent 40 ulike språk!

Vi tilrettelegger for at elevene skal få den støtten de har behov for i norsk og i andre fag. Vi jobber blant annet med særskilt språkopplæring, leksehjelp for minoritetsspråklige m.m.

Koordinator for opplæring til de minoritetsspråklige elevene er Nora Almestad Stene.
Hun har kontor i Elevtjenesten. 

Sist oppdatert 12.12.2023