Språklige minoriteter

På Ole Vig vgs har vi rundt 100 minoritetsspråklige elever, som snakker omtrent 40 ulike språk!

Vi tilrettelegger for at elevene skal få den støtten de har behov for i norsk og i andre fag. Vi jobber blant annet med særskilt språkopplæring, leksehjelp for minoritetsspråklige m.m.

Koordinator for opplæring for minoritetsspråklige er Maren Lorentzen.
Hun  har kontor i Elevtjenesten. 

Sist oppdatert 01.10.2021