Karriereveiledning

Karriereveiledning er tjenester og aktiviteter som hjelper elevene til å få oversikt over muligheter og krav, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og gi dem verktøy til å håndtere egen karriere.

Karriereveiledere ved Ole Vig videregående skole er: 

Maj-Britt Haugen
- studiespesialisering
1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 2STA, 2STB, 2STC, 2STD,
3STA, 3STB, 3STC, 3STD, 3STE
- påbyggingsår
3PBA, 3PBB

Terje Lundemo Tangen
- bygg- og anleggsteknikk
1BAA, 1BAB, 1BAC, 2BYA, 2ANA, 2ANB
- frisør, blomster interiør og eksponeringsdeisgn /design og håndverk
1FDA, 2IUA
- elektrofag
1ELA, 1ELB, 2EEA
- medier og kommunikasjon
1MKA, 2MKA, 3MKA
- musikk/dans
1MDA, 1MDB, 2DAA, 2MUA, 3DAA, 3MUA
- teknikk og industriell produksjon
1TIA, 1TIB, 2INA, 2TLA, 2TLB

Line Johnsen
- helse- og oppvekstfag
1HOA, 1HOB, 1HOC, 2BUA, 2HEA
- restaurant- og matfag
1RMA, 2KSA
- salg, service og reiseliv / service og samferdsel
1SRA, 1SRB, 2RLA, 2SAA

Sist oppdatert 02.06.2021