Karriereveiledning

Karriereveiledning er tjenester og aktiviteter som hjelper elevene til å få oversikt over muligheter og krav, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og gi dem verktøy til å håndtere egen karriere.

Karriereveiledere ved Ole Vig videregående skole er: 

Terje Lundemo Tangen 
Studiespesialisering
Medier og kommunikasjon
Musikk/dans
Innføringsklasse

Line Johnsen
Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Salg, service og reiseliv

Trine Einarsve
Bygg- og anleggsteknikk
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Elektro og datateknologi
Teknologi og industrifag
Påbyggingsår
Vg2-klassene på Sutterøy (anleggsteknikk & transport og logistikk)Karriereveiledere

Sist oppdatert 04.09.2023