Voksenopplæring og eksterne kurs

Voksenopplæring.jpg

Innsøking til voksenopplæring skoleåret 2022/2023.

Søknadsfrist er 1. mars

Det er åpent for å søke voksenopplæring hele året, men de som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet og den økonomiske rammen voksenopplæring har det aktuelle året. Det er hvilke søknader som kommer inn som i stor grad styrer hvilke tilbud som settes i gang.

Voksne kan søke til alle utdanningsprogram i videregående opplæring og vi vil spesielt trekke frem to av våre opplæringstilbud – fotterapiutdanning – som er ett av relativt få tilbud i landet og det eneste i Trøndelag. Den fører frem til vitnemål for tre-årig utdanning i videregående skole og offentlig autorisasjon som fotterapeut. Våre deltakere kommer fra et stort geografisk område og vårt tilbud er tilpasset dette gjennom tre-dagers samlinger ca. en gang per måned, hvor mye av undervisningen foregår i skolens egen klinikk. Vi tilbyr også voksenopplæring frem til hudpleier som sluttkompetanse med vitnemål. Også her tar vi inn søkere fra et større geografisk omland og det er samlingsbasert med praksis i vår klinikk.

Søknad sendes via innlogging på den nye innsøkingsportalen VINN (Vigo.no kan ikke lenger benyttes). Her sendes alle søknader om opplæring, veiledning og realkompetansevurdering i Trøndelag. Du logger inn med ID-porten og all informasjon om deg hentes fra folkeregisteret eller kontakt- og reservasjonsregisteret. Du må laste opp dokumentasjon fra all utdanning når du søker. Dokumentasjon fra relevant erfaring bør også lastes opp. VINN er tilpasset for bruk på smarttelefon, men kan også brukes på PC/Mac.

Du vil ikke lenger motta brev fra skolen etter at du har søkt. All kommunikasjon kommer til deg i VINN, og du får en SMS når du har fått ny melding.

Voksne som søker om videregående opplæring, kan få en realkompetansevurdering som danner grunnlag for det videre løp. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv o.a. Når du søker kan du velge en sluttkompetanse. Mer om ulike sluttkompetanser i videregående opplæring kan du finne her:

Vilbli.no

Er du usikker på hvilken sluttkompetanse du ønsker eller har andre spørsmål, kan du krysse av for veiledning i søknaden. Du kan også ta kontakt med oss på telefon eller e-post for å avtale time til veiledning.

For hjelp til å finne ut hvilke yrker eller utdanningsretninger som kan passe for deg, kan vi også anbefale Karrieresenteret i Trøndelag.

Bestill time her:
Karrieresenteret - Trøndelag


Se for øvrig fylkeskommunens hjemmeside for ytterligere informasjon. 

Kontaktpersoner

Sist oppdatert 19.05.2022