Voksenopplæring og eksterne kurs

Voksenopplæring.jpg

Innsøking til voksenopplæring skoleåret 2021/2022.

Søknadsfrist er 1. mars


Det er åpent for å søke voksenopplæring hele året, men de som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet og den økonomiske rammen voksenopplæring har det aktuelle året.
Søknad sendes via innlogging på nettsiden www.vigo.no og innvalget voksenopplæring/realkompetansevurdering.
Det er hvilke søknader som kommer inn som i stor grad styrer hvilke tilbud vi kommer i gang med. Fag som vi de senere år har tilbudt jevnlig er
• Fellesfag for studiekompetanse og yrkesfaglig utdanning
• Renholdsfag
• Helse- og oppvekstfag (inkl. barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag)
• Fotterapi og ortopediteknikk
• Hudpleie
• Restaurant- og matfag (inkl. kokk- og servitørfag)
• Salg, service og reiseliv
• Elektrofag
• Byggfag
• Landbruk og gartnerfag (i samarbeid med Mære landbruksskole)
Utdanningen i fotterapi er for øvrig ett av relativt få tilbud i landet og det eneste i Trøndelag. Den fører frem til vitnemål fra videregående skole og offentlig autorisasjon som fotterapeut. Våre deltakere kommer fra et stort geografisk område og vårt tilbud er tilpasset dette gjennom tre-dagers samlinger ca. en gang per måned.

Voksne som søker om videregående opplæring, får en realkompetansevurdering som danner grunnlag for det videre løp. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv o.a. 

 

Se for øvrig fylkeskommunens hjemmeside for ytterligere informasjon.

Kontaktpersoner:

Liv Berit Ansnes

Administrasjon

Mette Nysæther

Administrasjon

Ingri Aunøien

Realkompetansevurdering

 

Sist oppdatert 04.08.2021