Voksenopplæring og eksterne kurs

Fotpleie.jpg

Innsøking til voksenopplæring skoleåret 2023/2024.

Søknadsfrist er 1. mars

Det er åpent for å søke voksenopplæring hele året, men de som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det aktuelle tilbudet.

Søknad sendes via innlogging på vinn.trondelagfylke.no

For kommende skoleår ser vi for oss å starte opp følgende fag:

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Vg2 Helsearbeiderfag
 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Vg2 og vg3 Fotterapi
 • Vg2 og vg3 Hudpleie
 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Vg2 Tømrer
 • Vg1 Elektro og datateknologi
 • Vg2 Elenergi og ekom
 • Vg1 Restaurant- og matfag
 • Vg2 Kokk- og servitørfag/Baker og konditor/Matproduksjon
 • Vg1 Teknologi- og industrifag
 • Vg2 Landbruk og gartnernæring (i samarbeid med Mære-Skjetlein)
 • Fellesfag for studiekompetanse
 • Fellesfag for yrkeskompetanse

Oppstart avhenger av tilstrekkelig antall søkere. Andre fag enn de som er nevnt kan også bli startet, eventuelt at du får tilbud ved en annen skole.

Voksne kan søke til alle utdanningsprogram i videregående opplæring og vi vil spesielt trekke frem to av våre opplæringstilbud – fotterapiutdanning – som er ett av relativt få tilbud i landet og det eneste i Trøndelag. Den fører frem til vitnemål for tre-årig utdanning i videregående skole og offentlig autorisasjon som fotterapeut. Våre deltakere kommer fra et stort geografisk område og vårt tilbud er tilpasset dette gjennom tre-dagers samlinger ca. en gang per måned, hvor mye av undervisningen foregår i skolens egen klinikk. Vi tilbyr også voksenopplæring frem til hudpleier som sluttkompetanse med vitnemål. Også her tar vi inn søkere fra et større geografisk omland og det er samlingsbasert med praksis i vår klinikk.

Voksne som søker om videregående opplæring, kan få en realkompetansevurdering som danner grunnlag for det videre løp. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv o.a. Når du søker kan du velge en sluttkompetanse. Mer om ulike sluttkompetanser i videregående opplæring kan du finne her:

Vilbli.no

Er du usikker på hvilken sluttkompetanse du ønsker eller har andre spørsmål, kan du krysse av for veiledning i søknaden. Du kan også ta kontakt med oss på telefon eller e-post for å avtale time til veiledning.

For hjelp til å finne ut hvilke yrker eller utdanningsretninger som kan passe for deg, kan vi også anbefale Karrieresenteret i Trøndelag.

Bestill time her:
Karrieresenteret - Trøndelag


Se for øvrig fylkeskommunens hjemmeside for ytterligere informasjon. 

Kontaktpersoner

Mette Nysæther
Konsulent
74 17 79 93 90 07 95 46
Ingri Aunøien
Rådgiver eksamen, dokumentasjon og voksenopplæring
74 17 79 34 41 41 26 20
Ove Morten Haugan
Avdelingsleder, Voksenopplæring/eksterne kurs
74 17 80 13 99 27 57 85
Sist oppdatert 14.02.2023