Voksenopplæring og eksterne kurs

Voksenopplæring.jpg

VOKSENOPPLÆRING OG EKSTERNE KURS

Steinkjer videregående skole er én av åtte koordineringsskoler i fylket. Koordineringsskolene har et overordnet ansvar for voksenopplæringsaktiviteten i sin region, noe som for vår del gjelder kommunene Steinkjer, Inderøy og Snåsa. Vi samarbeider nært med de andre skolene, slik at vi kan gi et opplæringstilbud innen nærmest hvilket som helst fagområde.

Sentralt i vår aktivitet står opplæring som leder frem til studiekompetanse, samt fagbrevutdanning innen en rekke områder. Tilbudene har en fleksibel form hvor tradisjonell undervisning kombineres med moderne teknologi og tidsaktuelle læringsformer. Vi tilbyr kunnskapsutvikling på de voksnes premisser.

Vårt arbeidsområde er under kontinuerlig endring, noe som gjør at det hele tiden er fokus på og arbeid med brukerrettede tilbud - også med skolens samfunnsrolle som bakteppe. Utviklingsarbeid gjennom forskjellige prosjekter er eksempler på dette. Vi ønsker å være en mulig partner for kunnskapsutvikling og har gode samarbeidspartnere i bla. Steinkjer kommune og NAV - noe som muliggjør utvikling av målrettede tilbud med innebygd fleksibilitet. Gjennom besittelse av bred intern kompetanse, samt vårt eksterne nettverk, kan vi tilby skreddersydde løsninger – enten vi snakker om kurs av kort varighet eller mer omfattende opplæring. Skolens kantinetjeneste og støttefunksjoner for øvrig gjør at vi kan tilby "totale" kurstilbud tilpasset dagens forventninger.

Også for skoleåret 2020/2021 har vi et omfattende tilbud innen voksenopplæring. Voksne som søker om videregående opplæring, får en realkompetansevurdering som danner grunnlag for det videre løp. En realkompetansevurdering innebærer at vi ser på både formell kompetanse og kompetanse ervervet gjennom yrkesliv o.a. 

 

Se for øvrig fylkeskommunens hjemmeside for ytterligere informasjon.

Kontaktpersoner:

Ove Morten Haugan

Administrasjon

Mette Nysæther

Administrasjon

Ingri Aunøien

Realkompetansevurdering

 

Sist oppdatert 06.08.2020