Elevråd

Elevmedvirkning og elevdemokrati er viktige satsingsområder for vår skole. Overordnet del av læreplanverket sier at elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Videre har vi en vei å gå når det gjelder å engasjere hele elevrådet, og å få tillitselevene til å jobbe mer aktivt i klassene og opp mot elevrådet. 

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen, og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. 

Alle klassene velger tillitselev og vara i begynnelsen av hvert skoleår, innen 15. september. Ved Steinkjer videregående skole består elevrådet av tillitselevene fra de enkelte klassene.  Elevrådet velger leder og nestleder. 

Elevrådsstyre
Elevrådet har et styre som består av elever fra de ulike utdanningsprogrammene på skolen. Leder og nestleder i elevrådet sitter i elevrådsstyret. Elevrådsstyret utnevner selv en sekretær. 

Elevrådsstyret har denne sammensetningen:

 • 1 elev fra Elektro og datateknologi, Teknologi- industrifag
 • 1 elev fra Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv
 • 1 elev fra Helse- og oppvekstfag
 • 1 elev fra Idrettsfag
 • 1 elev fra Kunst, design og arkitektur
 • 1 elev fra Studiespesialisering 

Styremedlemmene i elevrådsstyret velges på separate avdelingsmøter innen 1. desember. Alle avdelinger velger en vara til elevrådsstyret. 

Elevrådsstyret er sammensatt slik skoleåret 2023-2024:

 • Elevrådsleder: Adelheid Lånkan, 2KDA (Kunst, design og arkitektur)
 • Nestleder elevrådet: Jonathan Smalås, 3STA (Studiespesialisering)
 • Kristian Østvang Saur, 2ARA (Elektro og datateknologi, Teknologi- industrifag)
 • Hermann Haug Aas, 2TØA (Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv)
 • Åsne Haagensli Sagmo, 1HOB (Helse- og oppvekstfag)
 • Jette Marie Nilsen Røstad, 3IDB (Idrettsfag)

Vara til elevrådsstyret:

 • Nora Sakshaug, 1STA (Studiespesialisering)
 • Anders Strugstad Køhl 3KDA (Kunst, design og arkitektur)
 • Vilja Fagerholt Grande, 2HEA (Helse- og oppvekstfag)
 • Antonie Solbakken Skjervø,1IDB (Idrettsfag)
Sist oppdatert 04.10.2023