Behov for å snakke med noen?

I forbindelse med at skolen er stengt, kan det være elever eller foresatte som har behov for å prate med noen.

Kontaktlærer

Alle elever kan ta kontakt med sin kontaktlærer på e-post eller telefon. Kontaktlærer kan også videreformidle kontakt til elevtjenesten eller skolehelsetjenesten.   

Elevtjenesten og skolehelsetjenesten

Elevtjenesten og skolehelsetjenesten vil være tilgjengelig for både elever, foresatte og ansatte ved skolen. Ta kontakt på telefon eller e-post hvis dere lurer på noe.  

Her finner du mer informasjon om skolens elevtjeneste.

Karriereveileder: Spørsmål om videre skolegang, søknad om læreplass i bedrift eller studier på universitet og høyskole

Miljøveileder eller sosialpedagogisk rådgiverHvis du har personlige eller sosiale utfordringer, eller bare har behov for å prate med noen

Oppfølgingstjeneste, OT-veilederFor ungdommer som er utenfor videregående opplæring eller arbeid. Hvis du vurderer du å avbryte skolegangen eller lærekontrakt i bedrift.

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste: For elever, lærlinger og lærekandidater som trenger råd og veiledning i pedagogiske eller spesialpedagogiske spørsmål.

Spes.ped.koordinator: Hvis du har spørsmål, eller trenger råd eller veiledning som gjelder særskilt tilrettelagt opplæring eller spesialpedagogiske hjelpemidler.  

Skolehelsetjenesten: Helsesykepleier fra Steinkjer kommune kan kontaktes via egen Koronatelefon: 98 24 40 28.

VoksenopplæringElever innenfor voksenopplæring og kurs, søkere til voksenopplæring skoleåret 2020/2021

Minoritetsrådgiver Sissel Gjermo

        40435238

E-post: eller